Τα άρθρα που αφορούν την θρησκευτική ουδετερότητα  του Κράτους πέρασαν ελαφρά ενισχυμένα με 156 θετικές ψήφους  αλλά χωρίς και πάλι να φτάσουν τις 180 θετικές ψήφους.

Σε ότι αφορά στην αλλαγή του νόμου περί ευθύνης Υπουργών η διάταξη του άρθρου 86 παράγραφος 3 ψηφίσθηκε με 255 θετικές ψήφους έναντι 17 κατά. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη τρίτη ψηφοφορία αρκεί για να τροποποιηθεί να συγκεντρώσει 151 θετικές ψήφους.

Αντίθετα, η ερμηνευτική δήλωση, για την αναδρομικότητα των αλλαγών σε ότι αφορά στην άρση ασυλίας βουλευτών σε αδικήματα που δεν αφορούν την άσκηση του έργου τους, έλαβε 175 θετικές ψήφους έναντι 95 κατά και 1 παρών, που σημαίνει ότι στην επόμενη ψηφοφορία για να προστεθεί στο Σύνταγμα η ερμηνευτική αυτή δήλωση θα πρέπει να πάρει 180 θετικές ψήφους.

Στις διατάξεις που συγκέντρωσαν αυξημένη πλειοψηφία είναι και αυτή που αφορά στον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας στα αδικήματα που σχετίζονται μόνο και αποκλειστικά με το έργο του βουλευτή, που έλαβε 237 θετικές ψήφους. Πάνω από 180 ψήφους πήραν και 10 διατάξεις που είχε καταθέσει η ΝΔ και είχαν περάσει από την πρώτη ψηφοφορία.