5/20/2016 11:38:00 π.μ.
0


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 25 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:Οικονομικά Θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2016 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί της υπ’ αριθ. 57/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Α΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Επί του από 9-5-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνών, τελών λαϊκής αγοράς Άργους και δημοτικών τελών Άργους» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.

5. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» - εισηγητής ο κ. Ι. Νώτης.

6. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

7. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.Τεχνικά Θέματα:

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2014» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση πλακοσκεπούς αγωγού επί της οδού Μυκηνών - Μοναστηρακίου» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού όπισθεν πελαργού στη Δ.Ε. Ν. Κίου» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

12. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λυρκείας 2015» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

13. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

14. Περί τοποθετήσεως εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

15. Επί της από 28-3-2016 αιτήσεως του Χαράλαμπου Νικολόπουλου του Χρήστου και της Σταυρούλας κατοίκου Άργους “περί τροποποιήσεως της χρήσης τμήματος δημοτικού δρόμου στο Άργος παραπλεύρως της πλατείας «Κολιαλέξη» από δρόμο σε πλατεία, όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην πιο πάνω αίτηση απόσπασμα του σχεδίου της πόλης του Άργους” - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

16. Παράταση χρονοδιαγράμματος για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Αναπτυξιακής Αργολίδας για την εκπόνηση των μελετών Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Δαλαμανάρα - εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.Τρέχοντα Θέματα:

17. Περί υποβολής αιτήσεως για την παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Άργους – Μυκηνών του δασυλλίου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου και φέρει ΚΑΕΚ 020320118001, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί καταλλήλως προς όφελος των δημοτών και της ευρύτερης κοινωνίας - εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.

18. Επί της υπ’ αριθ. 56/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» “περί υποβολής αιτήματος συνδρομής – χορήγησης άδειας στο χορωδό – μαέστρο της δημοτικής Φιλαρμονικής για την επαναδραστηριοποίηση – επαναλειτουργία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του εν λόγω Νομικού Προσώπου” - εισηγητής ο κ. Ι. Νώτης.

19. Περί εγκρίσεως πρόσληψης φυλάκων πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2016 – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

20. Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2016 και έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.

21. Περί ηλεκτροδοτήσεως αποδυτηρίων γηπέδου Λιμνών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

22. Περί ανανέωσης συμβάσεων μισθώσεως δημοτικών χώρων για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

23. Περί υλοτομίας δέντρων στις Τοπικές και Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

24. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιολάδου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

25. Περί χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

26. Έγκριση της διαδικασίας εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων, κανόνες λειτουργίας των παιδικών τμημάτων προσχολικής αγωγής της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

27. Περί εγκρίσεως απαλλαγής γονέα από την καταβολή τροφείων και διαγραφής νηπίων από τους παιδικούς σταθμούς – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

28. Περί παραχωρήσεως κατά χρήση αιθουσών των Δημοτικών Σχολείων Καρυάς και Χούνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυάς «ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ» για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

29. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:

α) Αποκατάσταση τοίχων στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου.

β) Ανέγερση δημοτικού σχολείου Ινάχου.

γ) Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λέρνας.

δ) Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ν. Κίου 2015.

ε) Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας.

στ) Διαρρυθμίσεις χώρων δημοτικού κτιρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

ζ) Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού στον οικισμό Χούνη.

η) Επίστρωση δαπέδου αρχείου δημοτικού κτιρίου Λυρκείας.

θ) Κατασκευή βάσεων κερκίδων γηπέδων Τ.Κ. Προσύμνης και Κιβερίου.

με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Κων/νος Μπέγκος


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.