5/09/2016 10:24:00 μ.μ.
0

Δεκτή η ελληνική πρόταση για μηχανισμό περικοπών. Τρεις προσεγγίσεις για το χρέος. Τι λέει το Μέγαρο Μαξίμου
Ιδιαίτερα θετική έκβαση για την Ελλάδα είχε η έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup: Παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις του ΔΝΤ, οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης αποδέχθηκαν την ελληνική πρόταση για μηχανισμό διόρθωσης δημοσιονομικών αποκλίσεων. Η διαπραγμάτευση κλείνει χωρίς να χρειασθεί να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα και η αξιολόγηση ολοκληρώνεται, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία για τα δημοσιονομικά μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις και οι εταίροι αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα. Σε ουσιαστική φάση μπαίνει και η συζήτηση περί ελάφρυνσης χρέους, για την οποία καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες. Συνολική συμφωνία αναμένεται στο Eurogroup της 24ης Μαϊου. Θα ακολουθήσουν άμεσα οι πρώτες εκταμιεύσεις δόσεων.

Με την εξέλιξη αυτή κλείνει μια μακρά περίοδος αβεβαιότητας κι ένας φαύλος κύκλος αλλεπάλληλων μέτρων, δημοσιονομικών προβλημάτων και βαθιάς ύφεσης. Το οικονομικό κλίμα εκτιμάται ότι θά αλλάξει άρδην τους επόμενους μήνες και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη αγορών και διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα. Αμεσος θετικός αντίκτυπος αναμένεται στο χρηματιστήριο, με εισροές ξένων κεφαλαίων και μεγάλη άνοδο των μετοχών - ιδιαίτερα των τραπεζικών.

Οι συζητήσεις με του δανειστές θα συνεχισθούν τις επόμενες μέρες προς διευθέτηση τεχνικών λεπτομερειών. Σημαντικότερες θα είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ ευρωπαϊκών Θεσμών, κυβερνήσεων και ΔΝΤ για τον τρόπο και τη διαδικασία ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Η υιοθέτηση μηχανισμού αυτόματων περικοπών αντί της επιβολής προληπτικών μέτρων συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών Θεσμών από την περασμένη Πέμπτη, σε διαβουλεύσεις που έγιναν ερήμων των εκπροσώπων του ΔΝΤ

Η συζήτηση στο Eurogroup περιστράφηκε στο τρίπτυχο: μεταρρυθμίσεις, προληπτικός μηχανισμός και χρέος.

Υιοθετήθηκε το ελληνικό σχέδιο-πρόταση για τη δημιουργία μηχνανισμού αυτόματης διόρθωσης δημοσιονομικών αποκλίσεων. Ο μηχανισμός θα νομοθετηθεί τώρα και θα ενεργοποιείται εαν υπάρχει ανάγκη. περιλαμβάνει περικοπές δαπανών οι οποίες δεν θα προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων.

Οι αποκλίσεις θα κρίνονται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του προηγούμενου έτους που θα εξετάζονται από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Η πρόταση της ελληνικής πλευράς προβλέπει ότι ο υπουργος Οικονομικών θα παίρνει κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου μιας έκθεσης πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, όπου θα επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους, ώστε να ενεργοποιείται ο μηχανισμός.

Οσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους ο πρώτος γύρος συζητήσεων στο Eurogroup επικεντρώθηκε σε τρια βασικά σημεία - προσεγγίσεις. Αρχικά σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο που θα εξεταστούν μέτρα για να βελτιστοποιηθεί το χρέος

Επίσης, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο το EWG θα εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα, όπως μεγαλύτερη περίοδο χάριτος, επιμήκυνση της περιόδου ωρίμανσης, χρήση των κερδών από SNP και ANFA

Τέλος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο εάν χρειαστεί θα εξετάσουμε στο τέλος του προγράμματος τη ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα στο χρέος, για να δούμε ότι και τις επόμενες δεκαετίες το χρέος θα διατηρεί βιώσιμα επίπεδα.
Μαξίμου: Συμφωνία για αξιολόγηση χωρίς πρόσθετα μέτρα - Σαφής διαδικασία για το χρέος

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup, το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να αποτιμήσει ως εξής τα αποτελέσματα, αποσαφηνίζοντας την εν συνεχεία διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμίευση δόσεων:

1. Τo EG αναγνώρισε τη συμφωνία ανάμεσα στους Θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε συμφωνία για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.

2. Το Eurogroup συμφώνησε στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία του προληπτικού μηχανισμού, που θα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση με επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος.

3. Δεν υπήρξε καμία απαίτηση για τη νομοθέτηση προληπτικών μέτρων από την Ελλάδα.

4. Τις επόμενες ημέρες η ελληνική πλευρά σε συνεργασία με τους θεσμούς θα ολοκληρώσουν το σύνολο των τεχνικών λεπτομερειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του staff level agreement. Στη συνέχεια θα το παραδώσουν στους υπουργούς οικονομικών του Eurogroup.

4. Μετά και την νομοθέτηση και την ψήφιση των προαπαιτούμενων, το Eurogroup θα προχωρήσει στην εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος του ESM. Η δόση θα συμπεριλαμβάνει, εκτός της κάλυψης των δανειακών αναγκών έως το τέλος της επόμενης αξιολόγησης, και την ταχύτατη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η χρηματική δόση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 5,7 δις.€ που προβλέπονταν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

5. Για πρώτη φορά οι απαραίτητες ενέργειες για την ελάφρυνση του χρέους διατυπώνονται ρητά και καθορίζουν μια συγκεκριμένη διαδικασία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα υπάρξουν βελτιώσεις στη διαχείριση του χρέους όπως η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους προς τα κράτη μέλη ή/και το ΔΝΤ. Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, μετά το τέλος του προγράμματος, θα εξεταστούν συγκεκριμένα μέτρα όπως η επιμήκυνση των λέξεων και οι μεγαλύτερες περίοδοι χάριτος στις αποπληρωμές των δανείων και η χρήση/μεταφορά των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ. Για το μακροπρόθεσμο διάστημα το Eurogroup δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει σε περαιτέρω πιθανά μέτρα επίτευξης του στόχου βιωσιμότητας του χρέους.

6. Μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων το Eurogroup δηλώνει έτοιμο να συζητήσει τα επιπρόσθετα μέτρα που εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα α) τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και β) τις αναγκαίες αναχρηματοδοτήσεις του χρέους σε σταθερά βιώσιμα επίπεδα.

7. Το Eurogroup επίσης συμφώνησε στις βασικές αρχές για αυτά τα μέτρα που αφορούν: α) διευκόλυνση για την έξοδο στις αγορές, β) την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμών, γ) την παροχή κινήτρων για τη διατήρηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και μετά τη λήξη του προγράμματος και δ) την παροχή ευελιξίας στην περίπτωση αβεβαιότητας για τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού.

8. Το Eurogroup συμφώνησε στη δημιουργία ενός δείκτη βιωσιμότητας για το επίπεδο του χρέους και τις ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης του σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

9. Το Eurogroup προκρίνει την προοδευτική εφαρμογή των μέτρων επίτευξης της βιωσιμότητας του χρέους σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό επίπεδο.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.