7/20/2016 09:13:00 π.μ.
0
Αρχιπλοίαρχος Αναστάσιος Σπανός ΠΝ
O Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Αναστάσιος Σπανός ΠΝ γεννήθηκε την 7η Ιουλίου του 1956 στο Άργος Αργολίδος. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στις 30/09/1974 και αποφοίτησε το 1981 ως Σημαιοφόρος Υγειονομικού Ιατρός. Έχει προαχθεί σε:
 • Ανθυποπλοίαρχο το 1981
 • Υποπλοίαρχο το 1985
 • Πλωτάρχη το 1992
 • Αντιπλοίαρχο το 1998
 • Πλοίαρχο το 2006
 • Αρχιπλοίαρχο το 2014
Έχει υπηρετήσει ως Αξιωματικός σε θαλάσσιες υπηρεσίες (Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ και Α/Τ ΣΦΕΝΔΟΝΗ (απόσπαση)), σε Διοικητικές Υπηρεσίες (ΑΝΥΕ), και στα Ναυτικά Νοσοκομεία Σαλαμίνας, Κρήτης και Αθηνών.
Οι κυριότερες θέσεις που υπηρέτησε είναι:
 • 1981-1982 Βοηθός Παθολογικών και Χειρουργικών κλινικών (medicalrotation) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
 • 1982-1983 Υπηρεσία σε Α/Τ ΤΟΜΠΑΖΗΣ. Στο ίδιο διάστημα παρακολούθηση εξωτερικού Παθολογικού Ιατρείου και εκτέλεση γενικών εφημεριών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας.
 • 1983-1984 Βοηθός Παθολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης.
 • 1984 Βοηθός Παθολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας.
 • 1984 Βοηθός Ά Παθολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 • 1985 Βοηθός Καρδιολογικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και εκτέλεση εφημεριών στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.
 • 1986-1987 Βοηθός Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής για λήψη τίτλου Καρδιολογικής ειδικότητας στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.
 • 1988 Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας.
 • 1988 Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
 • 1988-1989 Τμηματάρχης Καρδιολογικού Τμήματος Ν.N.Σ.
 • 1989 Εξειδίκευση στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Διενέργεια στεφανιογραφιών – αριστερών και δεξιών καθετηριασμών καρδιάς) της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και εκπόνηση PhDστο ΕΚ.ΠΑ.13775533_10209815116365030_3118845591042146488_n
 • 1989-1991 Τμηματάρχης Καρδιολογικού Τμήματος Ν.N.K.
 • 1991 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο « Η συμβολή της ενδομυοκαρδιακής βιοψίας στην διάγνωση των διαφόρων μορφών των μυοκαρδιοπαθειών» στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών και στην Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», υπό την επίβλεψη των τότε καθηγητών κ. Π. Τούτουζα (Καρδιολογίας) και κ. Σπ. Μουλόπουλου (Παθολογίας-Θεραπευτικής) και την καθοδήγηση του καθηγητού Καρδιολογίας κ. Χριστόδουλου Στεφανάδη.
 • 1991-1992 Επιμελητής ‘Β της Καρδιολογικής Κλινικής Ν.N.A.
 • 1992-1993 Τμηματάρχης Καρδιολογικού Τμήματος Ν.N.K. (απόσπαση).
 • 1993-1994 Επιμελητής ‘Β της Καρδιολογικής Κλινικής Ν.N.A.
 • 1994-1996 Εξειδίκευση στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και στο τμήμα Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Ηλεκτροφυσιολογίας (Καθηγητής κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης: Υπεύθυνος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου / Καθηγητής κ. Νικηφόρος Κουλιζάκης: Υπεύθυνος Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Εμφύτευσης Βηματοδοτών).
 • 1996 Μέλος της ομάδας Επεμβατικών Καρδιολόγων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (EuropeanAssociationofPercutaneousCardiovascularInterventions– EAPCI).
 • 1996 Παρακολούθηση Ελλήνων ασθενών στο Royal Brompton Hospital – Department of Invasive Cardiology LONDON U.K υπό την διεύθυνση του καθηγητού Καρδιολογίας U. Sigwart.
 • 1997 Άμεση συνεργασία και εκπαίδευση στα σεμινάρια του University Hospital of Münster – Department of Invasive Cardiology, MÜNSTER GERMANY υπό τη διεύθυνση του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας καθηγητού Καρδιολογίας-Ηλεκτροφυσιολογίας κ. E. Brighthart και του διακεκριμένου επεμβατικού Καρδιολόγου επίσης καθηγητού κ. N. Reifart.
 • 1998 Αναπληρωματικό μέλος της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ), παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά του.
 • 1999 Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Fellow of European Society of Cardiology – FESC).
 • 2001-2002 Επιμελητής της Ά Καρδιολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος του Αομοδυναμικού Εργαστηρίου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Μέλος της ομάδας εργασίας της επεμβατικής Καρδιολογίας και της ομάδας Ηλεκτροφυσιολογίας και εμφυτεύσεων βηματοδοτών.
 • 2002-2003 Διευθυντής Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας και Υπεύθυνος του νεοσύστατου Εξωτερικού Καρδιολογικού Ιατρείου στις νέες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
 • 2003-2005 Επιμελητής Ά Καρδιολογικής Κλινικής Ν.Ν.Α και Προϊστάμενος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
 • 2005-2010 Διευθυντής της ‘Α Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και Προϊστάμενος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
 • 2007-2008 Διευθυντής Γραφείου Εκπαιδεύσεως και Έρευνας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά του στην Ά Καρδιολογική Κλινική και στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο.
 • 2009-2010 Τακτικό μέλος της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ).
 • 2010 Επίκουρος Επισκ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Münster– Germany.
 • 2010-2012 Διευθυντής της ‘Α Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και Προϊστάμενος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
 • 2012-2013 Διευθυντής της ‘Α Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Προϊστάμενος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και Τομεάρχης του Παθολογικού Τομέα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
 • 2013-2014 Υποδιευθυντής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικών Κλινικών ως αρχαιότερος Αξιωματικός (ΥΙ) με την ειδικότητα της Καρδιολογίας.
 • Μάρτιο 2014 Διευθυντής-Διοικητής Ν.Ν.Α και Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικών Κλινικών ως αρχαιότερος Αξιωματικός (ΥΙ) με την ειδικότητα της Καρδιολογίας.
Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Συμμετέχει σε πολλά ελληνικά και ξένα συνέδρια ως Πρόεδρος ή ως εισηγητής ή σχολιαστής σε στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις, τόσο στην Καρδιολογία όσο και γενικότερα στον Παθολογικό Τομέα. Εξακολουθεί να συμμετέχει σε όλες τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), μέλος της οποίας αποτελεί από τον 10/1988. Παρουσιάζει και συμμετέχει σε πολλές ελληνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις (46 ελληνικές και 15 διεθνείς δημοσιεύσεις).
‘Οσον αφορά τη Στρατιωτική ιδιότητα είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και έχει τιμηθεί με τα παρακάτω μετάλλια – παράσημα – διαμνημονεύσεις:
 • Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής
 • Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής αξίας Β’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Β’ Τάξεως
Είναι παντρεμένος με σύζυγο Ειδική Παιδαγωγό και έχει δύο γιούς

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.