7/04/2016 07:11:00 μ.μ.
0
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΟ
Μια ιστορία που ταλανίζει τους αγρότες της Αργολίδας πάνω από 40 χρόνια και που θα έδινε οριστική λύση στην άρδευση των κτημάτων είναι η επέκταση του Αναβάλου. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν αρκετές ενέργειες όπως αναφέρει και στο δελτίο τύπου ο Γιάννης Μανιάτης,
 «Κύριε Υπουργέ,
το σημαντικό ζήτημα της ολοκλήρωσης των έργων του Αναβάλου σε όλη την Αργολίδα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ, σήμερα που η ξηρασία και η ανομβρία που παρατηρείται στην περιοχή επιβαρύνει τις τοπικές καλλιέργειες και τα χωριά της Αργολίδας, ενώ η πρόσφατη παρουσία σας στην Τρίπολη για την παρουσίαση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Πελοπόννησο εγείρει ερωτήματα για το αν τα εναπομείναντα έργα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Αναλυτικά το ιστορικό των έργων έχει ως εξής:
-   το Μάρτιο του 2010 για τη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου επενδύθηκαν 2.500.000 €.
- Το Μάιο του 2012 αναβαθμίστηκαν πλήρως το Φράγμα και οι Αντλίες με κόστος κατασκευής 3.566.316,98€. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κι έχει συντελεσθεί η προσωρινή παραλαβή στις 29-10-2015.
-    Τον Ιανουάριο του 2011 προωθήθηκαν οι μελέτες για την επέκταση των Δικτύων του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας για το έργο «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας». Στη συνέχεια:
Στις 10.05.2011 υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων, για την εκπόνηση μελέτης που περιλάμβανε εκπόνηση επί μέρους μελετών: Υδραυλική, Η/Μ, Γεωτεχνική, Γεωλογική, Τοπογραφική, Γεωργική, Οικονομικής σκοπιμότητας, Περιβαλλοντική και Οδοποιίας.
- Στις 17.03.2014 εγκρίθηκε η Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονομική μελέτη  από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στη συνέχεια:
 - τον Ιανουάριο του 2015 υπογράφηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 47.230.000€, ενώ
- με την υπ’ αριθμ. 2161/50380/07-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΝΑ5465ΦΘΗ-ΠΞΠ) Απόφαση του τέως Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε το ανασυνταχθέν τεύχος προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), συνολικού ποσού 48.000.000. Τέλος,
- με την υπ’ αριθμ. 3982/98489/01-09-2015 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης.
Το έργο έχει ενταχθεί  στη ΣΑΕ 0818 αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοπρατηθεί.
-    Τον Ιούνιο του 2011 προωθήσαμε το έργο «Δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας»  και υπεγράφη σύμβαση ύψους  8.200.000 € για επέκταση του δικτύου σε Κουτσοπόδι – Ελληνικό – Μιδέα. Το Νοέμβριο του 2014 εγκρίθηκαν 7.800.000 € για την επέκταση του δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες.
Στην απάντηση σας με αριθμ. 301/25.02.2016 στην ερώτησή μου με αριθμ.  2735/28.01.2016 αναφέρετε ότι  για την «Επέκταση Δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες» έχει υπογραφεί η αριθμ. 1998/5-5-2014 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση της ανωτέρω μελέτης, έχει γίνει  η έγκριση των τευχών δημοπράτησης (29-12-2014) αλλά δυστυχώς το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη, αφού η διαδικασία δημοπράτησης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ.
Επίσης, με την αριθμ. 3896/132614/20β2/541/21-10-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας» με συνολική δαπάνη 8.835.136,62€.
Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο έχουν εκταμιευθεί 4.806.974,92€ εκ των οποίων 800.000€ αφορούν προκαταβολές υλικών.
Υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση για ανεξήγητους λόγους με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων. Έχει κατατεθεί στο ΥΠΑΑΤ ο 3ος Α.Π.Ε. και αναμένεται η σύγκλιση του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων για να εισαχθεί το θέμα. Σημειώνεται, επίσης, ότι λόγω οικονομικών συγκυριών και εμπλοκής πολλών υπηρεσιών, το έργο δεν τελείωσε εντός της προγραμματικής περιόδου και προβλέπεται η μεταφορά του στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τη στιγμή που έχει κατασκευαστεί περίπου ποσοστό της τάξης του 60%. 
Επ’ αυτού θέλω να επαναλάβω την αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας έχει υποβληθεί προς έγκριση από τον Δεκέμβριο του 2015.
-    Τον Ιανουάριο του 2011 προωθήσαμε επίσης τη διαδικασία εκπόνησης των απαραίτητων μελετών για τα «Έργα Μεταφοράς και Διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου Ν. Αργολίδας». Στη συνέχεια,
- Στις 10.02.2014 εγκρίθηκε με ευθύνη μου ως Υπουργού ΠΕΚΑ, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία υδραγωγείου συνολικού μήκους 31,9km από τη Διώρυγα Αναβάλου προς τις Δ.Ε. Ασκληπιείου και Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου.
- Η έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης 31.857.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) πραγματοποιήθηκε και το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με την με αρ. 23702/27-11-2014 (ΑΔΑ: Ψ09ΟΒ-Δ78) Απόφαση ΥΠΑΑΤ.
- Στις 17.02.2015 πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία.
- Στις 16.03.2015 έγινε η ανακήρυξη των πρακτικών της δημοπρασίας.
- Στις 24.11.2015 ο μειοδότης κατέθεσε επικαιροποιημένα στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμη υπογραφεί  η σύμβαση. Το ποσό της σύμβασης είναι περίπου 16.000.000,00€." Όμως από το 2015 και μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το έργο έχει σταματήσει και ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ρωτάει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Αποστόλου :  Κατόπιν των ανωτέρω και τη στιγμή που ο Αργολικός κάμπος «διψά» για νερό, το έργο του Αναβάλου είναι ακόμα ανολοκλήρωτο, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποια φάση βρίσκονται τα έργα του Αναβάλου και πότε θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωσή τους;»

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.