9/16/2016 02:32:00 μ.μ.
0
Δέσμευση Αποστόλου σε Ανδριανό για την υλοποίηση του συνόλου των έργων του Αναβάλου – Δεν θα επιβληθεί τέλος στις γεωτρήσεις – φωτοβολταϊκά στις αγροτικές εγκαταστάσεις.
Συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα την πορεία των έργων του Αναβάλου που είχε υποβάλει ο Βουλευτής κ. Γιάννης Ανδριανός προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Ανδριανός στην πρωτολογία του ανέφερε τα εξής:
«Κατ' αρχάς θέλω να πω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ για να απαντήσετε προσωπικά γι' αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο για την Αργολίδα θέμα, την υλοποίηση των έργων του Αναβάλου, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον σας για το έργο. Βεβαίως, η απόδειξη θα είναι οι συγκεκριμένες απαντήσεις που θα δώσετε στα συγκεκριμένα ερωτήματα για το θέμα, που όπως γνωρίζετε παρακολουθώ στενά και ζητώ ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς, μεταξύ άλλων, τα εμπόδια που κατά καιρούς παρουσιάζονται είναι πολλά και περίπλοκα και απαιτούν συχνά αποφασιστική δράση για την επίλυσή τους.

Η Επίκαιρη Ερώτηση λοιπόν αφορά την υλοποίηση των έργων του Αναβάλου και συγκεκριμένα:

-Πρώτον, των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, έργο το οποίο, όπως αναφέρετε στην απάντησή σας σε σχετική πρόσφατη ερώτησή μου, δεν έχει ενταχθεί ακόμη στη ΣΑΕ 082/1, αλλά είναι καταχωρημένο ως ανειλημμένη υποχρέωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 και ως τέτοιο σύντομα, όπως αναφέρετε, θα εγγραφεί στην εν λόγω ΣΑΕ.

-Δεύτερον, των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην Ερμιονίδα, όπου έχει γίνει η οριστική παραλαβή της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα εδώ και ενάμιση χρόνο, όπως μου έχετε απαντήσει έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 081/8 αλλά δεν έχει δημοπρατηθεί. Είναι ένα έργο 47.350.000 ευρώ.

-Τρίτον, των έργων επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς την Επίδαυρο, η συνέχιση του οποίου έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και στη ΣΑΕ 082/1 ως ανειλημμένη υποχρέωση, με προϋπολογισμό 32.557.000€. Η δημοπράτηση και η ανάδειξη του αναδόχου έχει γίνει από τις αρχές του 2015 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται και ακόμα δεν έχει υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση για να προχωρήσει το έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Σας καλώ λοιπόν να ενημερώσετε από το Βήμα της Βουλής τους πολίτες της Αργολίδας για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και κυρίως για την εκτιμώμενη ημερομηνία της παράδοσής τους προς χρήση των παραγωγών μας».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην πρωτολογία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Κατ’ αρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Πιστεύω ότι οι απαντήσεις που θα σας δώσω θα σας ικανοποιήσουν οπότε θα συμπληρώσουν τα καλά λόγια και τις ευχαριστίες.

Αγαπητέ συνάδελφε, όντως τα φαινόμενα λειψυδρίας ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο μας απασχολούν. Έχουμε κάνει έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό – και αναφέρομαι στο Υπουργείο Γεωργίας και των παλαιοτέρων κυβερνήσεων – που αποβλέπει στην εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και στην εκπόνηση μελετών που θα αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα

Το τεχνικό αντικείμενο των έργων που αναφέρετε αφορά κυρίως την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών, έργων προσαγωγής, και αντλιοστασίων με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση σε περιοχές του αργολικού πεδίου. Στο σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου που μεταφέρει νερό από τις πηγές της περιοχής του οικισμού του Κιβερίου.

Έρχομαι τώρα στα έργα που αναφέρατε στο ερώτημά σας. Το πρώτο έργο, η μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα έχει προϋπολογισμό 8,8 εκ ευρώ. Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 4,8 εκ. ευρώ εκ των οποίων 800 χιλιάδες αφορούν προκαταβολές υλικών.

Με απόφαση του Υπουργείου μας εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης 10  μηνών στη συνολική προθεσμία της σύμβασης κατασκευής του έργου, δηλαδή μέχρι 27-10-2016. Υπάρχει εκκρεμότητα σχετικά με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις 4 αντλιοστασίων όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της Αργολίδας, αλλά και προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ώστε να εξασφαλιστεί ένα επαρκές μέτωπο εργασιών από δω και πέρα. Έγινε η σχετική δημόσια πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών για να συντομευθούν οι διαδικασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η εκτίμηση της αξίας των προς αγορά ακινήτων από ένα ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Θα γίνει και γι’ αυτή τη διαδικασία όσο μπορούμε πιο γρήγορα ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάθεσή της, που δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη γιατί εκκρεμούσε η συνέχιση της πράξης που έχει ήδη εγκριθεί και ήδη έχει ενταχθεί στο νέο υπηρεσιακό πρόγραμμα 2014-2020.

Βεβαίως εμείς αναζητούμε το νομικό πλαίσιο γύρω από το οποίο θα μπορέσουμε αυτή τη διαδικασία να την υλοποιήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε διακοπή από τις 18/4 λόγω μη εξόφλησης τριών λογαριασμών, δεσμευθήκαμε με απόφαση και σας το λέμε και σας, ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί. Για τα υπόλοιπα δύο έργα στη δευτερολογία μου.

Ο κ. Ανδριανός στη δευτερολογία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Κρατώ τη δέσμευση του Υπουργού και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω τη δέσμευση και για τα δύο άλλα έργα – ακούω ότι θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση – κρατώ λοιπόν τις δεσμεύσεις γιατί όπως είπατε και το γνωρίζουμε κι εμείς καλά και οι αγρότες μας, το πρόβλημα της λειψυδρίας, της υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα και της αύξησης του κόστους παραγωγής γίνεται ολοένα και οξύτερο και ο Ανάβαλος με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει μια πραγματική ανάσα ζωής τόσο για την πρωτογενή παραγωγή και την τοπική μας οικονομία, όσο και για την προστασία και τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Και σ’ αυτό το πλαίσιο θα ήταν χρήσιμο κύριε Υπουργέ, αφού δρομολογηθούν και υλοποιηθούν τα έργα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις σας, γιατί πρωτογενής παραγωγή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει, να εξετάσετε σε συνεργασία με συναρμόδιους υπουργούς την αξιοποίηση και κοινοτικών κονδυλίων του ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ, για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για τις αντλίες του δικτύου μεταφοράς επειδή είναι ενεργοβόρες και πραγματικά θα συνέβαλλε αυτό το έργο στη μείωση του κόστους μεταφοράς του νερού άρα, στην ουσία, του κόστους που πληρώνει ο κάθε αγρότης.
Δεδομένης λοιπόν της σημασίας του έργου για την τοπική αγροτική οικονομία, καθώς η φετινή ανομβρία ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρές ζημιές στους παραγωγούς, η ολοκλήρωση του έργου καθίσταται αναγκαία όχι μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και για την επιβίωση των υπαρχουσών καλλιεργειών. Φέτος, κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αγρότες λόγω της ανομβρίας είναι τεράστια, τα γνωρίζετε και σας τα έχω επισημάνει και με σχετικές Ερωτήσεις που έχω καταθέσει, με αποτέλεσμα σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει αγγίξει και πλήττει τους πάντες οι αγρότες να μην έχουν και εισόδημα – αυτό είναι πολύ σκληρό και νομίζω ότι σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να δείτε όλο αυτό το πλέγμα του κόστους παραγωγής.
Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής: ακούγεται ότι θα υπάρξει επιβολή τέλους περιβάλλοντος για περιβαλλοντικούς λόγους στην άντληση νερού αγροτικής χρήσης. Αυτό θα είναι δυσβάσταχτο για τους αγρότες με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τον ΦΠΑ που πληρώνουν στο ρεύμα αγροτικής χρήσης, και με όλες τις επιπτώσεις που έχουν αυτά που προείπα, θα είναι δυσβάσταχτο αυτό το κόστος και νομίζω ότι το υπουργείο με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία καλό είναι να το εξετάσουν και πάλι».
Ο κ. Αποστόλου στη δευτερολογία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αναφερόμενος στο δεύτερο έργο [Επίδαυρος], όπου σύντομα θα υπάρξει προέγκριση της υπογραφής από τη διαχειριστική αρχή, έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα 2014-2020 με προϋπολογισμό 32,6 εκ. ευρώ και ο χρόνος κατασκευής του απ’ ό,τι προβλέπεται θα είναι 24 μήνες.

Στο τρίτο έργο που αφορά τη μεταφορά και διανομή του νερού του Αναβάλου στην Ερμιονίδα, έχει γίνει η παραλαβή της οριστικής μελέτης, η οποία ήταν ενταγμένη στο 2007-13. Για την κατασκευή του έργου πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Μέτρου Έγγειες Βελτιώσεις – Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων που σύντομα – στις αρχές του χρόνου γιατί ήδη έχουμε σχεδιάσει να προκηρύξουμε άλλα έργα μέχρι το τέλος του χρόνου – θα υπάρξει η σχετική προκήρυξη. Η πρόταση αυτή θα αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα 2014-2020. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει το κριτήριο της συμπληρωματικότητας, δηλαδή έργα τα οποία έχουν συμπληρωματική σχέση με έργα που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα προηγούνται στη σχετική αξιολόγηση και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Κλείνοντας όμως, πιστεύω ότι ένα έργο που επί δεκαετίες καρκινοβατούσε παίρνει το δρόμο του, και θα λύσει προβλήματα όχι μόνο της αποφυγής της ερημοποίησης που απειλούσε τις συγκεκριμένες εκτάσεις – εσείς αναφέρατε 60.000 στρέμματα – αλλά κυρίως θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στη φυτική παραγωγή της χώρας.
Και δύο πράγματα απ’ αυτά που είπατε: υπάρχει μια οδηγία για διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στην κοστολόγηση του αρδευτικού νερού. Το θέμα της τιμολόγησης είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε τουλάχιστο την επόμενη περίοδο συζήτηση πάνω στο θέμα της επιβολής του συγκεκριμένου τέλους που αναφέρεται στη σχετική οδηγία.
Όσον αφορά τα άλλα θέματα που θίξατε σχετικά με το ενεργειακό, θέλω να πω ότι η ρύθμιση που φέραμε που δίνει τη δυνατότητα της χρήσης φωτοβολταϊκών στον αγροτικό χώρο και της σύνδεσής τους με το σύστημα διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, έχουμε δυνατότητες και μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 να εντάξουμε, αλλά και ταυτόχρονα βεβαίως σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο και σε έργα ΕΣΠΑ».


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.