9/13/2016 08:52:00 π.μ.
0


 Παρακαλείσθε, σύμφωνα με της διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, να προσέλθετε  στις  13  Σεπτεμβρίου   2016     ημέρα Tρίτη    και ώρα  19:00 μ.μ , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   επί  αιτήματος Κωνσταντίνου Κωτσογιάννη  για τοποθέτηση εύκαμπτων κολωνακίων  επί  της οδού Δερβενακίων   στη ΔΚ  Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ  2o
Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  περί  έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος οικισμού «Καλλιθέας» της TK Δρεπάνου  της  ΔΕ Ασίνης.

ΘΕΜΑ  3o
 Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  περί προειδοποιητικής σήμανσης, διαγράμμισης και μετακίνησης εξωτερικών καμπινών (καφάο) του Ο.Τ.Ε  εντός  των  ορίων του Δήμου Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ  4o
 Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ΜΗ καθορισμό     επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  5o
Περί  έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  πολιτισμικής ανάπτυξης   για  την εκτέλεση  του  έργου  « Εκπόνηση   μελετών   για  τη  στερέωση   , αποκατάσταση  και  ανάδειξη   του  κτιρίου  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ (ΧΑΜΑΜ) του Δ.Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  6o
Απόφαση  περί  τροποποίησης προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 7o
Περί  έγκρισης  ένταξης του  Δήμου  στα  Διατραπεζικά Συστήματα εισπράξεων.
ΘΕΜΑ   8o
Περί έγκρισης  συνδιοργάνωσης   σειράς εκδηλώσεων με τίτλο « Αλκμήνεια» με τον  Πολιτιστικό –Εξωραϊστικό Σύλλογο  Μιδέας  και διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   9o
Περί εγκρίσεως επέκτασης δημοτικού φωτισμού στις ΔΕ Ναυπλιέων, Ασίνης και Ν.Τίρυνθας.

ΘΕΜΑ   10o
  Περί εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ   11o

Περί  έγκρισης προμήθειας  καυσίμων του Δήμου  και  των Νομ.Προσώπων .

ΘΕΜΑ   12o

Περί έγκρισης  μελέτης με  θέμα « προμήθεια ειδών τροφίμων  για το ν.π.δ.δ ΔΟΚΟΙΠΑΝ  και νωπού  γάλακτος για τους  δικαιούχους  υπαλλήλους του  Δήμου   για  το έτος 2017 ».
ΘΕΜΑ   13o

Περί    έγκρισης  διοργάνωσης διήμερων εκδηλώσεων τιμής  και  μνήμης  για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωαν. Καποδίστρια και διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   14o

Επί εισηγήσεως για  διαγραφή  εκ παραδρομής βεβαιωμένου  ποσού   που  αφορά   μίσθωμα   περιπτέρου στην ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ  .
ΘΕΜΑ    15o

 Επί εισηγήσεως για  επιστροφή εγγύησης  -δικαιώματος  σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης  στον πρώην Δ. Ν.Τίρυνθας κατόπιν αιτήσεως της Δημ. Μανώλη.
ΘΕΜΑ   16o
Περί  έγκρισης  της διοργάνωσης « ΤΟLΟ Energy triathlon 2016»  και  της διάθεσης σχετικής πίστωσης. 
ΘΕΜΑ   17o
Επί εισηγήσεων  για  επιστροφή  αχρεωστήτως ή  ανοικοίως  εισπραχθέντων ποσών.
ΘΕΜΑ   18o
Επί εισηγήσεως για  διαγραφή   οφειλών   του  κου  Κανταρτζή Μιχαήλ.
ΘΕΜΑ   19o
Περί  έγκρισης  συνδιοργάνωσης  ημερίδας  με τη μη κερδοσκοπική  εταιρεία « Αθλητισμός  χωρίς Αναβολικά »  και  διάθεσης  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ    20o
Επί εισηγήσεως για  άνοιγμα τραπεζικού  λογαριασμού .
ΘΕΜΑ    21o
Περί  έγκρισης  της  συνδιοργάνωσης  τουρνουά « 3 με 3» 2016 με την ΕΣΚΑΚ και ΕΟΚ και   της διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ    22o
Περί λήψης  απόφασης  για έγκριση του πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Διανοίξεις  και Ασφ/σεις  Δ.Ε Ασίνης».
ΘΕΜΑ    23o
Ορισμός μελών, δια κληρώσεως, για την συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής   παραλαβής  έργου.
ΘΕΜΑ    24o
  Έγκριση  χορήγησης  παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του  έργου  : « Τεχνικά έργα  οδοποιίας Δ.Ναυπλιέων ».
ΘΕΜΑ    25o
Περί  έγκρισης   συνδιοργάνωσης   πολ. εκδήλωσης με θέμα « Βραδιά Πολιτισμού » στο πλαίσιο  του  συνεδρίου   με τίτλο ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   και    διάθεσης σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ    26o
Έγκριση χορήγησης   άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον  Γκολέμη  Παναγιώτη  του   Θεοδοσίου.  
ΘΕΜΑ    27o
   Περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  Ευρωπαϊκό   FlashMOVE  , επίσημη  έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ    28o
Περί  τροποποίησης-συμπλήρωσης της αρ.  293-2016  απόφασης του  Δημ. Συμβουλίου   που  αφορά τη  λήξη μίσθωσης  ακινήτου   που στεγάζει  το  ΚΕΠ 345 .

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ
      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
                                       ----------------------------------------------------------
           Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου  και ώρα 18:45 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α ΘΕΜΑΤΩΝ

                                     

Θ Ε Μ ΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου                        ‘Δενροφυτεύσεις χώρων’ ποσού € 19.799,06 (μελ.7/2015) και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 2ο
Διάθεση πιστώσεων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
                                       ----------------------------------------------------------
           Έχω  την τιμή να παρακαλέσω  όπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α ΘΕΜΑΤΩΝ

                                     

Θ Ε Μ ΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου ‘Κοπές και κλαδέματα δένδρων’ ποσού € 22.785,75 (μελ.3/2015) και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 2ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου ‘Καθαρισμός πρανών οδών’ ποσού € 22.709,80 (μελ.6/2015) και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 3ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου ‘Συντήρηση εγκαταστάσεων άρδευσης’ ποσού € 22.779,91 (μελ.5/2015) και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 4ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου ‘Αντιμετώπιση κόκκινου  σκαθαριού’ ποσού € 13.299,87 (μελ. 8/2015) και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 5ο
Περί εγκρίσεως της μελέτης εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός αγριόχορτων πρανών (μελ.3/2016)» προϋπολογισμού € 21.867,40 και διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση πιστώσεων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.