11/23/2016 05:24:00 μ.μ.
0Στις 20-11-2016 διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ σε Πανελλαδικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Δυναμικό παρόν έδωσαν οι Μηχανικοί της Πελοποννήσου που με αξιοσημείωτα αυξημένη συμμετοχή προσήλθαν στα 6 εκλογικά τμήματα των πέντε (5) Νομών της περιφέρειάς μας (Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) για να ψηφίσουν για την εκλογή των αιρετών οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ για την επόμενη τριετία.
Στο ΤΕΕ Πελοποννήσου, μέσα από την εκλογική αναμέτρηση της 20ης Νοεμβρίου 2016, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Δ.Κ.Μ. με ποσοστό 58,31%.
Συγκεκριμένα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την εκλογή των 59 μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου έχουν ως εξής:

1.    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Δ.Κ.Μ. : 58,31%
2.    AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 17,11%
3.    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 7,15%
4.    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 5,06%
5.    ΕλΕΜ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 4,18%
6.    AΝΤΑΡΣΙΑ#block_TEE: 2,65%
7.    ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 1,85%
8.    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 1,69%
9.    ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1,20%
10. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 0,80%

Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά Νομό και ανά συνδυασμό στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την Αντιπροσωπεία και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα πρέπει να επικυρωθούν από την κεντρική εφορευτική επιτροπή των εκλογών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2016

Α) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ                        1294
ΕΓΚΥΡΑ                      1245               
ΑΚΥΡΑ                            31
ΛΕΥΚΑ                            18

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                             213      17,11%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                              15        1,20%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                              33        2,65%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                      726      58,31%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              63        5,06%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ      52        4,18%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                               89        7,15%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                              21        1,69%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                              10        0,80%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                           23        1,85%

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΓΚΥΡΑ                        298               
ΑΚΥΡΑ                              4
ΛΕΥΚΑ                              2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                              37      12,42%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                               2        0,67%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                               2        0,67%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                      228      76,51%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                8        2,69%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ        7        2,35%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                               10        3,36%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                1        0,34%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                3        1,01%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                             0        0,00%

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΓΚΥΡΑ                        199               
ΑΚΥΡΑ                              2
ΛΕΥΚΑ                              4

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               41      20,60%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                4        2,01%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                              10        5,03%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                      114      57,29%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              17        8,54%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ        1        0,50%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                               11        5,53%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                0        0,00%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                1       0,50%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                             0        0,00%


ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΓΚΥΡΑ                        218               
ΑΚΥΡΑ                              1
ΛΕΥΚΑ                              6

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               19        8,72%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                2        0,92%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                1        0,46%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                      139      63,76%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              13        5,96%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ      31      14,22%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                 6        2,75%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                2        0,92%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                5        2,29%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                             0        0,00%

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΡΑ                        150               
ΑΚΥΡΑ                              2
ΛΕΥΚΑ                              2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               28      18,67%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                1        0,67%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                                3        2,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                        92      61,33%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              10        6,67%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ        1        0,67%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                               13        8,67%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                                1        0,67%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                1        0,67%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                             0        0,00%

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΡΑ                        380               
ΑΚΥΡΑ                            22
ΛΕΥΚΑ                              4

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               88      23,16%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                               6        1,58%
AΝΤΑΡΣΙΑ # block_TEE                                                                                              17        4,47%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                      153      40,26%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                              15        3,95%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ      12        3,16%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                               49      12,90%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ                                                                              17        4,47%
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                0        0,00%
ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                           23        6,05%

Β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ            1288
ΕΓΚΥΡΑ                      1102
ΑΚΥΡΑ                            86
ΛΕΥΚΑ                          100

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                             139     12,61%
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                               42       3,81%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ                                                       527     47,82%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            128     11,62%
ΕλΕΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ    193     17,51%

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ                                                                                                                73       6,63%

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.