11/02/2016 01:15:00 μ.μ.
0

Στην από 4 Οκτωβρίου ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με άλλους βουλευτές του κόμματος με θέμα την αδράνεια της Κυβέρνησης να προστατεύσει τη φέτα στη συμφωνία με τον Καναδά, απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δήλωσή της δεσμεύεται μέσα σε πέντε έτη το αργότερο να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της CETA μεταξύ ΕΕ και Καναδά ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2009, μετά την έκδοση των σχετικών διαπραγματευτικών οδηγιών και πραγματοποιήθηκαν εννέα γύροι διαπραγματεύσεων. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 2013. Με την απόφαση αυτή έγινε αποδεκτό το ουσιώδες μέρος της Συμφωνίας αφήνοντας τη ρύθμιση των τεχνικών εκκρεμοτήτων για το 2014. Τον Αύγουστο του 2014 η Επιτροπή διένειμε στα κράτη-μέλη το τελικό ενοποιημένο κείμενο της Συμφωνίας και στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 επισφράγισε τη λήξη των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να μονογραφεί η Συμφωνία. Η νομική επεξεργασία του κειμένου της Συμφωνίας ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Τον Ιανουάριο του 2015, οπότε ανέλαβε η Νέα Κυβέρνηση η CETA είχε ολοκληρωθεί από την άποψη των διαπραγματεύσεων, οπότε η δυνατότητα επηρεασμού των τελικών κειμένων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Εξαίρεση αποτελούν οι αλλαγές στο κείμενο της προστασίας των επενδύσεων όπου εκτός των γενικών αλλαγών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα η εξαίρεση του δημοσίου χρέους από την προστασία επενδύσεων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης.

Στόχος της Επιτροπής είναι η Συμφωνία να υπογραφεί μαζί με τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (Strategic Partnership Agreement – SPA) στη Συνάντηση Κορυφής που είναι προγραμματισμένη τον Οκτώβριο 2016 και να τεθεί σε εφαρμογή το 2017. Ωστόσο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων / Εμπορείου στις 13-5-2016, τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας επέμειναν στον μεικτό χαρακτήρα της Συμφωνίας, το οποίο σημαίνει ότι η απόφαση για την εφαρμογή της θα πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία από το Συμβούλιο και να κυρωθεί και με τις εθνικές διαδικασίες, δηλαδή στην περίπτωση της χώρας μας απαιτείται επικύρωση από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε καλέσει για πιο ανοικτή και διαφανή διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία θα επιδιώκει πρώτα από όλα την προάσπιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών.

Στο ίδιο Συμβούλιο, εκφράσαμε περαιτέρω τη δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς για τον τρόπο που έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν εξασφαλίστηκε επαρκής προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και καλέσαμε να συνεχιστεί ο διάλογος για να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής Τακτικών Μελών (15-7-2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού επανέλαβε ότι το αποτέλεσμα για τη φέτα είναι το καλύτερο δυνατό, σημείωσε ότι είναι διατεθειμένη να προβεί σε Δήλωση αντίστοιχη με τη Δήλωσή της στη Συμφωνία ΕΕ – Ν. Αφρικής (SADC). Μετά από τις εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ε. Επιτροπής και εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (15-9-2016), στη συνάντηση που είχαμε με την Επίτροπο Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου (22/23-9-2016) οριστικοποιήθηκε το κείμενο Δήλωσης της Ε.Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, η Ε.Επιτροπή: α. Δεσμεύεται μέσα σε πέντε έτη το αργότερο να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε όλες οι ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της φέτας, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στον Καναδά. β. Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αυστηρή εφαρμογή της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων του Καναδά για θεσμοθέτηση του διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο της αγοράς καθώς και για άμεση γνωστοποίηση των εμπορικών χρηστών που καλύπτονται από τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων. γ. Δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο ώστε ο Καναδός καταναλωτής να ενημερώνεται επαρκώς για την εγγενή ποιότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως η φέτα, συμπεριλαμβανομένης της ορθής ετικετοθεσίας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της Γεωγραφικής Ένδειξης “Φέτα” έχει το γεγονός ότι η Επιτροπή στην αναφερόμενη Δήλωσή της: α. Αναγνωρίζει τις ανησυχίες της Ελλάδας σχετικά με τα αποτελέσματα για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας CETA και ειδικότερα, για τη φέτα και διαβεβαιώνει ότι δεν αποτελούν προηγούμενο για τις υπό εξέλιξη ή μελλοντικές διαπραγματεύσεις. β. Στις υπό εξέλιξη και μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα διατηρεί στενή επαφή με κάθε ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος προς τις ελληνικές αρχές, αλλά και τους παραγωγούς ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνονται για προώθηση της φέτας και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε τρίτες χώρες.

Σχετικά με τη Γεωγραφική Ένδειξη “Ελιάς Καλαμάτας”, υπογραμμίζεται ότι αυτή προστατεύεται πλέον πλήρως βάσει της Συμφωνίας CETA, κατόπιν επίμονων προσπαθειών μας καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Διαφορετική είναι η περίπτωση της “ποικιλίας Καλαμών”, η επισήμανση της οποίας εάν δεν πληροί τις προδιαγραφές της “Ελιάς Καλαμάτας” θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής ως προς την καταγωγή του προϊόντος και να μην επιχειρείται εκμετάλλευση της φήμης της καταχωρημένης ονομασίας.

Στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα εμπορίου, που πραγματοποιήθηκε στις 18-10-2016 στο Λουξεμβούργο με θέμα την ολοκλήρωση της CETA επικράτησαν θέσεις που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε η ελληνική αντιπροσωπεία.

Οι προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας είναι ακόμα πιο αυστηρές εκείνων που είχαν συζητηθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο (23-9-2016, Μπρατισλάβα), καθώς θα ενεργοποιηθούν μόνο τα τμήματα που εμπίπτουν αυστηρά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται σαφές ότι, εφόσον η Συμφωνία απορριφθεί έστω και από ένα κράτος-μέλος, αμέσως σταματά η προσωρινή της εφαρμογή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον αναγνωρίσει τη Συμφωνία ως “μεικτής αρμοδιότητας”. Άρα, εφόσον υπογραφεί στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Καναδά, θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωκοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια. Πλέον διαμορφώνεται το πλαίσιο εκείνων των διασφαλίσεων που θα προασπίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών.

Στη συνεδρίαση στις 18-1-2016 επιβεβαιώθηκε ότι η νομικά δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση της Συμφωνίας, που προετοίμασε η Επιτροπή και αποδέχθηκε η κυβέρνηση του Καναδά, αποσαφηνίζει επαρκώς ευαίσθητα θέματα σχετικά με:

-Την προστασία των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και το δικαίωμα επανεθνικοποίησης ιδιωτικοποιημένων σχετικών επιχειρήσεων.
-Τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή των πιο ισχυρών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που εκπορεύονται από διεθνείς συμφωνίες (συμφωνία Παρισιού).
-Την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους για τις οποίες υπάρχει προτροπή να επιλύονται στα εθνικά δικαστήρια, ενώ ο νέος δικαστικός θεσμός στο πλαίσιο της Συμφωνίας θα αποτελείται αποκλειστικά από μόνιμους δικαστές, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.
-Την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα και με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.