4/21/2017 07:33:00 μ.μ.
0
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τα παρακάτω θέματα:


1. Περί αποδοχής ποσού 300.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2017 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


Οικονομικά Θέματα:


3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


4. Επί του από 15-3-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δημοτικού φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 2539/97 και των αντίστοιχων προστίμων ετών 2014 - 2015» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


5. Περί ψηφίσεως πιστώσεως για την πληρωμή εξόδων στα πλαίσια της εορτής του πολιούχου της πόλεως του Άργους Αγίου Πέτρου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


6. Επί της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» με θέμα: «Τελική διαμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017 Ν.Π. Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» - εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.


7. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.


8. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.


Τεχνικά Θέματα:


9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επιστέγαση Υπόστεγου Δημοτικού Σχολείου Ινάχου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στο Φίχτι» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Μυκηνών 2015» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Άργους 2015» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων κερκίδων στο γήπεδο Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


19. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ινάχου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


20. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


21. Περί εκτελέσεως του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


22. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


23. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Ν. Κίου και Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


24. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


25. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


26. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


7. Περί εγκρίσεως της μελέτης «Μελέτη Βελτιώσεων – Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη. 28. Περί άδειας διέλευσης (εμπλουτισμού) καλωδίων ΟΤΕ - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.


Τρέχοντα Θέματα:


29. Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2017 και έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.


30. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου με ΚΑΕΚ 020340118004 στον οικισμό Κιβερίου Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.


31. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνης κατασκευής (στέγαστρο) πλησίον Δημοτικού Σχολείου Δαλαμανάρας - εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.


32. Περί υλοτομίας ενός (1) ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Λυρκείας – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.


33. Περί υλοτομίας τριών (3) λεύκων στην Τ.Κ. Γυμνού – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.


34. Περί υλοτομίας μίας (1) λεύκας στον προαύλειο χώρο του νηπιαγωγείου Κεφαλαρίου – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.


35. Περί παραβάσεων πωλητών στη λαϊκή Αγορά Άργους – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


36. Περί αιτημάτων παραγωγών πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Άργους για αλλαγή θέσεως στη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


37. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 31104/27-12-2016 αιτήσεως της Μούλου Κυριακής του Γεωργίου «Περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 4/2016 αποφάσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους και επαναφοράς της στην υπ’ αριθ. Α2 θέση της πιο πάνω Λαϊκής Αγοράς» (σχετ. η υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος,


38. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 28297/23-11-2016 αιτήσεως του Γερούλη Νικολάου (σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος,


39. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 27464/14-11-2016 αιτήσεως – καταγγελίας του Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Χρήστου (σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Άργους) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος, 40. Περί εγκρίσεως πρακτικού διαχειρίσεως κληρονομίας Βορίδη – εισηγητής ο κ. Α. Μπαντανάς.


41. Επί αιτήσεως της NITA NIKOLETA του VIOREL για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.


42. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.


43. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α) Αποκατάσταση τοίχων στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου. β) Κατασκευή δημοτικού σχολείου Κουτσοποδίου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.