8/01/2017 07:45:00 μ.μ.
0

Στην 6441/16-6-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει με άλλους βουλευτές του κόμματος ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την καθυστέρηση δύο χρόνων στη δημοπράτηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Ερμιονίδα, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου
Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου “Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας”, σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4822/162689/22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Έγκριση α0 της Οριστικής μελέτης των Υδραυλικών και Η/Μ έργων, β) της Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η/Μ & ΣΥΓΚ. ΕΡΓΑ), δ) τη Γεωλογική Μελέτη και ε) τη Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ) της μελέτης με έργο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ” εγκρίθηκαν: α) η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η/Μ έργων, β) η Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η/Μ & ΣΥΓΚ. ΕΡΓΑ), δ) η Γεωλογική Μελέτη και ε) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΜΟΣ).
Όσον αφορά στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του εν λόγω έργου, πρέπει να επισημανθεί ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ):
-σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων ετών και
-σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Υπομέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”. Το εν λόγο Υπομέτρο δύναται να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην άρδευση.
Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο Υπομέτρο θα ενεργοποιηθεί, όταν αρθούν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που θέτουν οι Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 1305 και 1303/2013.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα του εν λόγω Υπομέτρου και συνεπώς στην ένταξη του έργου “Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας” σε αυτό για χρηματοδότηση, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 (Στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης) έχουν οριστεί συγκεκριμένες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των σχετικών με αυτές Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020.
Σχετικά με το Μέτρο 4 και ειδικότερα το Υπομέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων”, ισχύει η αιρεσιμότητα “Τομέας υδατικών πόρων: Ύπαρξη (α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό που θα παρέχει επαρκή κίνητρα της χρήσης για την αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και (β0 μιας επαρκούς συνεισφοράς των διαφορών χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσοστό που θα καθοριστεί στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, για επενδύσεις που υποστηρίζονται από Προγράμματα”.
Τα κριτήρια εκπλήρωσης για την εν λόγω αιρεσιμότητα είναι:
1. “Σε τομείς που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το Κράτος Μέλος να έχει διασφαλίσει τη συνεισφορά των επιμέρους χρήσεων νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού ανά τομέα, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη όπου απαιτείται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της περιφέρειας ή των περιφερειών τις οποίες αφορά.
2. Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.”
Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχει ήδη υπογραφεί η αριθμ. 135275/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του” (Β' 1751/22-5-2017), που αποτελούσε μια από τις αιρεσιμότητες για την ενεργοποίηση του Μέτρου.
Σε ό,τι φορά στην πρόοδο της Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ώστε να ενεργοποιηθεί το εν λόγω Μέτρο και να γίνει η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της Ερώτησης.
Για την πορεία της συνολικής εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας για τους υδατικούς πόρους, αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της Ερώτησης.
Επομένως, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
Σημειώνεται ότι μετά την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας, το Υπομέτρο 4.3.1., καθώς και όλα τα σχετιά με υδατικούς πόρους Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 θα ανοίξουν για νέες χρηματοδοτήσεις”.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.