9/21/2017 01:02:00 μ.μ.
0

Η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Δημήτριου Δολτσινιάδη με θέμα την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Γορτυνίας. (εξ αναβολής)

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Δημήτριου Δολτσινιάδη με θέμα τα μέτρα για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: Ζητούνται στοιχεία για τη διάθεση κονδυλίων για μελέτες και ανάδειξη μονοπατιών στους ορεινούς όγκους στην Πελοπόννησο.

Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Σαράντου Αλεξανδρή με θέμα: Πώληση λιγνιτικών μονάδων ΔΕΗ.

Συζήτηση-Ψήφισμα για την μετεγκατάσταση του οικισμού Τριποτάμου Δήμου Μεγαλόπολης μετά την απαλλοτρίωση από τη Δ.Ε.Η.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) με Κωδικό ΟΠΣ 5008013, στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 ΑΠ 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου & Άγγελος Παπαγγελόπουλος

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Γήπεδο GOLF 36 οπών και συνοδών εγκαταστάσεων αυτού στη θέση ‘Κυνηγός’ ΤΚ Κυνηγού του Δ. Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών με συνοδό έργο οδοποιία της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΕ, εντός λατομικής περιοχής στη θέση Άγιος Νικόλαος – Ρέμπελο, ΔΕ Ασίνης, Δ. Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Υδρογεωτρήσεις και λοιπό υδροδοτικό σύστημα των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α & Β». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή πρώην Δήμου Βαλτετσίου, Ν. Αρκαδίας (παραπόταμος Γουδάνης). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση νέας ορθής επανάληψης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας, για το έργο: Επισκευή προσήνεμου μώλου λιμένος Κυπαρισσίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας, με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης των πολιτών της ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης της Ι. Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου στην Άνθεια στην Π.Ε. Μεσσηνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου: Μελέτη αποκατάστασης του Ι. Ν. Ταξιαρχών και του Κάστρου Πολίχνης «Κάστρο του Αρχαγγέλου». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ι.Μ. Καλτεζών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των κτιρίων της Ι.Μ. Καλτεζών». (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε, για την υπηρεσία «Προετοιμασία φακέλων έργων Αγροτικής Οδοποιίας για υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα». (εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση σχεδίου για την κατασκευή αθλητικού πολυχώρου σε δημόσια δασική έκταση της ΤΚ Ξηροπήγαδου του Δ. Βόρειας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Νυμφασίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, για την παραχώρηση περίσσειας αδρανών υλικών ως υλικά οδοστρωσίας βελτίωσης βατότητας αγροτικών οδών του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου Βόχας, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας, Υποέργο: Συντήρηση – ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού ΕΟ 70 (Άργος – Ναύπλιο) – είσοδος Λάλουκα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2017, της Π.Ε. Αρκαδίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.