9/05/2017 10:17:00 π.μ.
0

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών.

To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.
Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο και ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) τμημάτων Τ.Ε.Ι. με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2017, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης

http://apply-comp.uop.gr/

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις δίδονται από την κα. Αφροδίτη Τσαφαρά, τηλ. 2710372169, e-mail: cstpms-secr@uop.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση έχουν ως εξής:

Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται online).
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Δύο συστατικές επιστολές (οι υποψήφιοι θα εισάγουν τα στοιχεία των ατόμων που θα τους παράσχουν τις συστατικές επιστολές, και το Π.Μ.Σ. θα επικοινωνήσει κατόπιν μαζί τους για την αποστολή της συστατικής επιστολής).
Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα θα κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα/«σκαναρισμένα») κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.600 € για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης Το ύψος των δόσεων για τα δύο πρώτα εξάμηνα ορίζεται σε 550€, ενώ το ποσό της τρίτης δόσης ορίζεται σε 500€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση του διευθυντή του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγήσει μέχρι 5 υποτροφίες κατ’ έτος σε νεοεισαχθέντες φοιτητές. Το πλήθος των υποτροφιών καθορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε επιτυχόντες που έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 7,5 (επτά και μισό), ενώ σε περίπτωση που το πλήθος των διαθέσιμων υποτροφιών υπολείπεται του αριθμού των εισαχθέντων με βαθμό πτυχίου 7,5, τότε διενεργούνται γραπτές εξετάσεις μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν την προϋπόθεση του βαθμού πτυχίου και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση προς διεκδίκηση της υποτροφίας. Τα μαθήματα των γραπτών εξετάσεων και η ύλη στην οποία θα γίνει γραπτή εξέταση καθορίζονται με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, το έντυπο της αίτησης καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://dit.uop.gr/msc-informatics Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προγραμματίζεται να διδαχθούν τα εξής μαθήματα: (α) χειμερινό εξάμηνο: Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Δυναμικά συστήματα, Θέματα ασφάλειας επικοινωνιών, Θέματα δικτυοκεντρικού προγραμματισμού, Σχεδίαση γλωσσών ειδικού σκοπού και μεταγλωττιστών υλικού και λογισμικού (β) εαρινό εξάμηνο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιγνιδιών, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, Ζητήματα οπτικοποίησης πληροφοριών, Θέματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσης, Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών, Τεχνικές ψηφιακής αφήγησης.

Ο διευθυντής του ΠΜΣ 

στην Επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βασιλάκης 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.