10/10/2017 09:00:00 μ.μ.
0

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1406/26-09-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Α. Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια»: για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι:
 οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.  δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.
Είδη Πράξεων:
- Επενδύσεις επί του σκάφους.
- Ατομικός εξοπλισμός.
  Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω Πράξεων είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Ενέργεια 2: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Ενέργεια 3: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 4: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.
  Β. Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».
Είδη Πράξεων:
- Εξοπλισμός επί του σκάφους.
- Αλιευτικά εργαλεία.
- Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
- Μελέτες.
  Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων των ανωτέρω Πράξεων είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
Ενέργεια 2: Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
Ενέργεια 3: Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
Ενέργεια 4: Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. Ενέργεια 5: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ενέργεια 6: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης από τις  10 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 12:00 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 14:00, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL).
  Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:

  Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακοπούλου 103
115 27 Αθήνα
Τηλ.: 213-1501151
Fax : 210-7774090
2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:
α. Μπίζα Ευαγγελή, Τηλ.: 213-1501184, E-mail: empiza@mou.gr
β. Καμπόλης Σταμάτης, Τηλ.: 213-1501160, E-mail: skampolis@mou.gr
γ. Κουντουράκης Ιωάννης, Τηλ.: 213-1501186, E-mail: ikountourakis@mou.gr
  Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τμήμα Αλιείας Αργολίδας
2752360290
Τμήμα Αλιείας Αρκαδίας
2710225444
Τμήμα Αλιείας Κορινθίας
2741363346
Τμήμα Αλιείας Λακωνίας
2731363316
Τμήμα Αλιείας Μεσσηνίας
2721361222
Τμήμα Αλιείας Τριφυλίας
2761022958

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.