11/23/2017 01:07:00 μ.μ.
0

Στην 598/23-10-2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την την πορεία υλοποίησης της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου “Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας” εργολαβίας της “Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, σημειώνεται ότι το τεχνικό αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και ειδικότερα στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο του έργου.

Με το αριθμ. Πρωτ. 93/2108/20γ/541Β/12-01-2015 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εστάλη στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013 / Μονάδα Β3 πλήρης φάκελος τευχών Δημοπράτησης και απαραίτητων εγκρίσεων προκειμένου να γίνει ο Προληπτικός Έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών Δημοπράτησης του 6ου υποέργου “Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας” συνολικού προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ.

Με την αριθμ. πρωτ. 469/22-01-2015 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013 / Μονάδα Β3 αποφασίστηκε η προέγκριση της Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου και με την αριθμ. πρωτ. 401/10495/2-2-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου “Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας” μέχρι του ποσού των 7.896.600 ευρώ.

Προκειμένου να προβεί η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τη Δημοπράτηση του εν λόγω 6ου Υποέργου, θα πρέπει πρώτα να εναρμονιστεί με την αριθμ. 29 ΕΣ/2017 (Β 3074/6-9-2017) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που αφορά στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α'147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

Επίσης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εγγραφής των εισηγητών στους καταλόγους του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και να ληφθούν οι απαραίτητοι κωδικοί προκειμένου η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ να προβεί στη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων”.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.