16 °C Argos, GR
25 Οκτωβρίου 2021

Απάντηση Σκρέκα σε Ανδριανό για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων που απορρέουν στον Αργολικό Κόλπο

Απάντηση Σκρέκα σε Ανδριανό για το πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων που απορρέουν στον Αργολικό Κόλπο.

Στην σχετική4671/1-3-2021 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης στο σοβαρό και πολυεπίπεδο πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων που απορρέουν στον Αργολικό Κόλπο απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.

Στην απάντηση του Υπουργού,μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«H διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αλλά και των αποχετευτικών δικτύων, καθώς και η αποκατάσταση ζηµιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρµόδιων φορέων λειτουργίας (Δήμοι, ∆ΕΥΑ, Εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς διαχείρισης των ΕΕΛ καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποδοχής αστικών λυµάτων και γενικά υγρών αποβλήτων. Επίσης, οι φορείς διαχείρισης θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στα λύµατα/υγρά απόβλητα τα οποία δύναται να δεχτεί η κάθε ΕΕΛ, βάσει της δυναµικότητας και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών, ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να µην προκαλείται ζηµιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να µην εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία τους και να µην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα.

Η διαχείριση των αστικών λυµάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων», η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Οι οικισµοί που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας έχουν την υποχρέωση της ορθής διαχείρισης των αστικών λυµάτων µε την κατασκευή υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση τους µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Το Τµήµα Ελέγχου και Σχεδιασµού Επεξεργασίας Λυµάτων/ΥΠΕΝ έχει ως αρµοδιότητα την παρακολούθηση εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισµούς που εµπίπτουν σε αυτή. Για το σκοπό αυτό συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδοµένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)τα οποία καταχωρούνται από τους αρµόδιους φορείς λειτουργίας των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ(http://astikalimata.ypeka.gr).

Συγκεκριµένα για την Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί µέχρι σήµερα στην Εθνική Βάση ∆εδοµένων των ΕΕΛ, η εγκατάσταση λειτουργεί σύννοµα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις οποίες θέτει η Οδηγία. Η οικεία Περιφέρεια (επισυνάπτεται το έγγραφό της), έχει διενεργήσει ελέγχους τόσο σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και στην Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου και στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι σε εξέλιξη περιβαλλοντική επιθεώρηση ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό της ρύπανσης του αργολικού κόλπου, το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου».

Στο επισυναπτόμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 54506/2-3-2021 έγγραφο της Περιφέρειας, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 «Κατά το αναφερόμενο διάστημα έχουν διενεργηθεί από την υπηρεσία μας και το ΚΕΠΠΕ έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν υποβολής αναφορών/καταγγελιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χυμών και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αρ.πρ.76223/6893/10-10-2014, αρ.πρ.160267/2933/11-7-2016, αρ.πρ.160258/2932/11-7-2016, αρ.πρ.194575/3543/8-8-2016, αρ.πρ.3392156/6015/16/26-1-2017, αρ.πρ.119567/1975/25-7-2017, αρ.πρ.206975/3624/13-8-2019).

Επίσης έχουν διενεργηθεί έλεγχοι στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου (φορέας που έχει την ευθύνη παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων υγρών αποβλήτων) και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αρ.πρ.45862/831/2-8-2016, αρ.πρ.337136/5520/17/25-1-2018, αρ.πρ.82347/1514/11-6-2019, αρ.πρ.28687/609/17-2-2020).

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική επιθεώρηση».

Περισσότερα Άρθρα

Συναγερμός στο Λιμενικό της Αργολίδας για μεγάλο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του Τολού

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρέθηκε η Λιμενική Αρχή του Ναυπλίου στην Αργολίδα το απόγευμα της Κυριακής ύστερα από τον εντοπισμό στην θαλάσσια περιοχή του Τολού μεγάλου κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες πρόκειται για το πλοίο SEABOURN OVATION με σημαία Μπαχάμες το οποίο κατά το παρελθόν έχει επισκεφθεί την περιοχή μας και συγκεκριμένα το Ναύπλιο. Ακολούθησε τα […]

Στάσεις εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών στο Ναύπλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας αποφάσισε στα πλαίσια του αγωνιστικού σχεδιασμού της Δ.Ο.Ε. για το πολυνομοσχέδιο της παιδείας να πραγματοποιήσει 3ωρη στάση εργασίας (διευκολυντική) για τις 3 πρώτες ώρες της Τρίτης 9 Ιουνίου 2020 επί πλέον της στάσης εργασίας της Δ.Ο.Ε, που έχει προκηρυχθεί για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού της […]

Follow by Email