14 °C Argos, GR
28 Οκτωβρίου 2021

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020, κατόπιν των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C(2020) 8791 final /04.12.2020) που αφορούν στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19, προετοιμάζουν την τροποποίηση της δράσης 3.a.4  “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στα κάτωθι βασικά σημεία :

  1. Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης κατά 10.000.000 ευρώ (Νέα Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 40.000.000 ευρώ).
  2. Προσθήκη πρόσθετων Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο παράρτημα (Παράρτημα Ι)
  3. Προσθήκη επιλεξιμότητας επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ.  franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
  4. Προσθήκη ως επιλέξιμη μορφή επιχειρήσεων εταιτικού / εμπορικού χαρακτήρα :
  1. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ’ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο

 

Λόγω των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων και λαμβάνοντας υπόψη το ερχόμενο  διάστημα των εορτών κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους / δυνητικούς δικαιούχους με βάση τους ΚΑΔ που προστίθενται, όπως προχωρήσουν άμεσα στην εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ , της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόλις εγκριθούν και  υλοποιηθούν οι σχετικές αλλαγές στην πρόσκληση της δράσης και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δημοσιευθεί η σχετική τροποποίηση της πρόσκλησης[1].

Η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου για τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων και ιδιαίτερα όσων καθίστανται επιλέξιμοι με βάση τους πρόσθετους ΚΑΔ, προτίθεται όπως θέσει, ανελαστικά, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δράση στις 12/01/2021.

[1] Η δημοσίευση της τροποποίησης της πρόσκλησης της δράσης θα γίνει κατόπιν των εγκρίσεων που απαιτούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου και από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

Παράρτημα Ι ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΔ

Παράρτημα ΙΙ Δικαιολογητικά Συμμετοχής (1)

Περισσότερα Άρθρα

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεθαύριο

Με αφορμή το εσπευσμένο άνοιγμα των Λυκείων στις 12.4.2021 και κατόπιν της απόφασης που λάβαμε την Κυριακή 11.4.2021 στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας σας ενημερώνουμε ότι:   ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Ακολούθησε τα parapolitikaargolida.gr στο Google News! Ζωντανά όλες οι ειδήσεις. ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ […]

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Τα «οράματα» των ιθυνόντων και η αλήθεια για τη λίμνη του Λάδωνα.

Η τεχνική λίμνη του Λάδωνα ολοκληρώθηκε το 1955 και από τότε αφέθηκε στην τύχη της. Σήμερα 66 χρόνια μετά, η πρόσβαση στη λίμνη παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, αφού από καμία κατεύθυνση από κανένα δρόμο δεν μπορεί να φθάσει λεωφορείο. Οι παραλίμνιοι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση, ενώ ο κεντρικός οδικός άξονας Μυγδαλιά – Κυράς Γεφύρι – […]

Follow by Email