Υποψήφιοι δικαιούχοι για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνουν υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποψήφιου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται  από 50% έως 65%, ανάλογα με την κάθε δράση.

Επικοινωνήστε με την «Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι»  στο 27520 99550 και στο epidotoumena@cube.finance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Leader.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Τοπικό Πρόγραμμα Leader / CLLD στην Αργολίδα.

Οι αναμενόμενες δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, Μονάδες πυρηνελαιουργείων, Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, Αξιοποίηση παραπροϊόντων, Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες.

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Τέτοια προϊόντα/κλάδοι, είναι ενδεικτικά: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, Γάλα, Αυγά Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Ξύδι.

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, που περιλαμβάνει: Ίδρυση και εκσυγχρονισμό καταλυμάτων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής, καθώς και ίδρυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων, υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και λοιπών υπηρεσιών.

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, καθώς και του εμπορίου. Αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης πρώτων υλών εκτός γεωργικού τομέα, όπως επεξεργασία ξύλου, γυαλιού, σιδήρου κ.λπ., επιχειρήσεις χειροτεχνίας, όπως αγγειοπλαστική, κεραμική, βυζαντινή τέχνη, κηροπλαστική, υφαντουργία κ.λπ. και επιχειρήσεις 2ης μεταποίησης προϊόντων γεωργικού τομέα, όπως αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ζαχαροπλαστική και επιχειρήσεις εμπορίου.

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κτλ.

Οι τοπικές αναπτυξιακές, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου Πάρνωνας Α.Ε. και Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε., καλούν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER). Ειδικότερα, η κάθε αναπτυξιακή στην πρόσκλησή της αναφέρει:

Αναπτυξιακή Πελοποννήσου Πάρνωνας Α.Ε.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η Πρόσκληση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.545.400,00 ευρώ για την παρούσα πρόσκληση.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15-04-2019 και ώρα 13:00, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 24-06-2019 και ώρα 15:00. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

Δείτε την εδώ την Περίληψη της Πρόσκλησης του Πάρνωνα

Δείτε την εδώ τις Δράσεις του Προγράμματος του Πάρνωνα

Δείτε την εδώ τις Περιοχές Παρέμβασης του Πάρνωνα

Δείτε την εδώ τις Περιοχές Παρέμβασης στην Αργολίδα του Πάρνωνα

Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε.

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020»  η  Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε.  καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι προκηρυσσόμενες  υπο-δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 1η Πρόσκληση. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.780.000,00 ευρώ (συγχρηματοδότηση  Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 03-04-2019 και ώρα 13:00, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 03-07-2019 και ώρα 15:00. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

Δείτε την εδώ την Περίληψη της Πρόσκλησης της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

Δείτε την εδώ τις Δράσεις του Προγράμματος της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

Δείτε την εδώ τις Περιοχές Παρέμβασης της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

Δείτε την εδώ τις Περιοχές Παρέμβασης στην Αργολίδα της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

 

Επικοινωνήστε με την «Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι» για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.