31 °C Argos, GR
31 Ιουλίου 2021

ΟΕΒΕ Αργολίδας: Πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων

H προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά πλαίσιο δράσης που ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€ .

1. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

2. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες, νέες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

3. Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

4. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/12/2020 ώρα 15:00.

5. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου www.eydpelop.gr του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

6. Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος :Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL:http://www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122& Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711,e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr.

Οι στρατηγικοί τομείς και οι κλάδοι που ενισχύονται στην παρούσα δράση είναι οι εξής :

1. Αγροδιατροφικός τομέας

2. Τουρισμός –Πολιτισμός

3. Μεταποιητικός- επισκευαστικός κλάδος

4. Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς (Τεχνολογίες πληροφορικής )

5. Υπηρεσίες

6. Λιανικό εμπόριο

7. Μεταφορές

8. Εκπαίδευση

9. Δραστηριότητες γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες

Κύριες Κατηγορίες

1. Δαπάνες για επενδύσεις ενεργητικού

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

3. Ενισχύσεις Καινοτομίας

4. Δαπάνες προσωπικού

Επιμέρους υποκατηγορίες

1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

2. Μηχανήματα – εξοπλισμός

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

4. Τεχνολογική αναβάθμιση

5. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

6. Λειτουργικές δαπάνες

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος                                                Ο γραμματέας
Μακρής Παναγιώτης                               Χρόνης Κωνσταντίνος

Περισσότερα Άρθρα

Οι αστραπές το βράδυ του Σαββάτου έκαναν τη νύχτα μέρα στο Ναύπλιο

Η νυχτερινή ισχυρή καταιγίδα που κράτησε ώρες και που έπληξε την περιοχή της Αργολίδας το βράδυ του Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου 2018 συνοδεύονταν από πολλούς κεραυνούς που μετέτρεψαν τη νύχτα σε μέρα στην Αργολική Πρωτεύουσα. Εκατοντάδες ήταν οι κεραυνοί και οι αστραπές  στο νυχτερινό ουρανό του Ναυπλίου που σε συνδυασμό με την πολύ δυνατή βροχή έκαναν […]

Μιχάλης Μιχαήλ: Στάχτη πάνω στην στάχτη η «πράσινη» ανάπτυξή τους!

Για να γίνουν προληπτικές παρεμβάσεις σε εκατομμύρια στρέμματα δασικής γης η πολιτεία «ξοδεύει» μόνο 1.700.000 ευρώ !!! Πόση αλήθεια καταστροφή μπορεί να αντέξει ακόμη τούτος ο μικρός τόπος, αυτός ο πολύπαθος λαός; Κοντά τρις δεκαετίες έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο πλέον, κάθε αντιπυρική περίοδο να κατακλύζονται οι τηλεοπτικοί μας δέκτες με αποκαΐδια και θρήνο και κάθε φθινόπωρο με […]

Follow by Email