24 °C Argos, GR
17 Ιουνίου 2021

Ο Ανδρέας Πουλάς ζητά ενημέρωση για την πορεία άμεσης είσπραξης νοσηλίων αλλοδαπών επισκεπτών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας  μας 

         

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία είσπραξης νοσηλίων αλλοδαπών ασφαλισμένων από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, που νοσηλεύθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Ανδρέας Πουλάς.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία άμεσης είσπραξης νοσηλίων αλλοδαπών επισκεπτών στα δημόσια νοσοκομεία της Χώρας  μας

Στις 13.8.2019 απεστάλη η υπ’αρ.Γ2δ/Γ.Π.οικ.59202 εγκύκλιος του Τμήματος Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας προς τους Διοικητές των ΔΥΠΕ της Χώρας με θέμα «Οδηγίες προς όλες τις δημόσιες δομές της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών Χωρών».

Με την ανωτέρω εγκύκλιο δίνονται σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο αναζήτησης των δαπανών νοσηλείας αλλοδαπών ασφαλισμένων που νοσηλεύθηκαν στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, ώστε να εφαρμοστεί ορθά η υφιστάμενη νομοθεσία και να διασφαλιστούν πόροι για την χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συνοπτικά η εν λόγω εγκύκλιος προέβλεπε ότι:

  • Εφόσον οι δημόσιες δομές της Χώρας χορηγούν παροχές ασθένειας σε είδος σε ασφαλισμένους ευρωπαϊκών χωρών με χρήση Εντύπου Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) οφείλουν να υποβάλλουν τις δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ και παράλληλα να πραγματοποιούν φόρτωση της σαρωμένης εικόνας του εντύπου εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αναζήτηση της δαπάνης από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς.
  • Στις περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους ευρωπαϊκών χωρών οι οποίοι κατά την στιγμή της χορήγησης της παροχής δεν φέρουν μαζί τους το κατάλληλο έντυπο δικαίωμα (ΕΚΑΑ) και εφόσον δεν προλαβαίνουν να προσκομίσουν έγκαιρα το ΠΠΑ οφείλουν σε περίπτωση νοσηλείας να εισπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και να χορηγηθούν ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα παραστατικά στον ασφαλισμένο  για να τα υποβάλει στον ασφαλιστικό του φορέα για αποζημίωση όταν επιστρέψει στην Χώρα του.
  • Εφόσον χορηγούν παροχές ασθενείας σε είδος σε μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και σε μέλη των οικογενειών τους, οφείλουν να υποβάλουν τις δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ.
  • Τέλος σε περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους τρίτων χωρών εκτός ΕΕ, τότε οφείλουν να εισπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για την κάλυψη παροχών ασθενείας σε είδος.

Σε εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι  υποχρεωμένα να ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία καταγραφής και τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρείχαν σε αλλοδαπούς πολίτες – κυρίως τουρίστες- και να δρομολογούν την άμεση είσπραξη των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Πλέον καθίσταται υποχρεωτική η καταγραφή και τιμολόγηση όλων των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται, ενώ όλα τα στοιχεία θα τηρούνται σε μηνιαία βάση και θα αποστέλλονται από τις δημόσιες δομές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Αφορμή ήταν η αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της είσπραξης (ή μη είσπραξης) του κόστους της νοσηλείας αλλοδαπών πολιτών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και κέντρα υγείας, διαδικασία που θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 4213/2013. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον το 1/3 των τουριστών που χρειάζεται να λάβουν υπηρεσίες υγείας σε δημόσιες δομές υγείας στην Χώρα μας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους δεν καταβάλλουν το τίμημα των εξετάσεων ή το νοσήλιο εφόσον χρειαστεί να νοσηλευθούν. Έτσι κάθε χρόνο είναι χιλιάδες οι αλλοδαποί πολίτες που αναχωρούν για τις πατρίδες τους χωρίς να καταβάλλουν το κόστος για τα νοσήλια, παρότι ειδικά σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται η κάλυψη τους. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ετησίως (και μέχρι την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού) το σύνολο των αφιχθέντων τουριστών στην πατρίδα μας ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ετησίως, γίνεται αντιληπτό ότι έχει δημιουργηθεί μία μαύρη τρύπα στα οικονομικά του ΕΣΥ, που με βάση της εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας μόνο το 2015 άγγιζε τα 25 εκατομμύρια ευρώ και το 2019 τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι εξίσου εύκολα αντιληπτό ότι τα οφειλόμενα αυτά χρήματα αποτελούν πολύτιμους πόρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την αύξηση των προσλήψεων και τη βελτίωση του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας – ανάγκες που ιδιαίτερα σήμερα ενόψει των αυξημένων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας είναι επείγουσες.

Παρότι από το 2014 είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια διαμόρφωσης ενός συστήματος καταγραφής και εκκαθάρισης δαπανών υγείας μέσω των ειδικών εντύπων Ε125 ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν ισχνό καθώς και το διοικητικό προσωπικό των λογιστηρίων των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ δεν είναι επαρκές αριθμητικά για την ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και επιπλέον παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην καταγραφή των περιστατικών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η ως άνω εγκύκλιος να συνοδευθεί με πανηγυρικές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας περί μη επιβάρυνσης πλέον του Έλληνα φορολογούμενου με τα έξοδα νοσηλείας στο ΕΣΥ αλλοδαπών ασφαλισμένων. Ακολούθησε η  αντίδραση του τέως υπουργού Υγείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που αντέτεινε ότι η ύπαρξη αυτού του μηχανισμού είσπραξης ήδη υπάρχει, χωρίς όμως να παράσχει κανένα στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του.

Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο από την αποστολή της υπ’αρ.Γ2δ/Γ.Π.οικ.59202 εγκυκλίου, ουδεμία ενημέρωση έχουμε για τα αποτελέσματα της και την ενίσχυση του ΕΣΥ που τελικώς επιτεύχθηκε από τα εισπραχθέντα οφειλόμενα νοσήλια.

Κατόπιν των ανωτέρω , ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1-Σε ποιο ύψος ανέρχεται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το κόστος των νοσηλειών κατ’ έτος από το 2014 και εντεύθεν, των αλλοδαπών ασφαλισμένων από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, που νοσηλεύθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας;

2-Πόσα χρήματα εκ των ανωτέρω οφειλόμενων ποσών έχουν ήδη εισπραχθεί ή αναμένεται να εισπραχθούν από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς των αλλοδαπών νοσηλευόμενων;

3-Σε ποιο ποσό ανήλθαν οι εισπράξεις των οφειλόμενων νοσηλίων κατά τα έτη 2015 έως 2018 και ποιο ήταν το ποσοστό των εισπραχθέντων σε σχέση με το σύνολο των οφειλόμενων ποσών;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Ανδρέας Πουλάς

 

Περισσότερα Άρθρα

Προσπάθεια για ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η νέα περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου εστιάζει στην στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ωστόσο ο απολογισμός που έχει να παρουσιάσει η Περιφέρεια -παρά τις συχνές διακηρύξεις και τις αναφορές που υπήρχαν στην καινοτομία τα προηγούμενα χρόνια- είναι εξαιρετικά φτωχός, αποτέλεσμα που θα προσπαθήσουμε να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Αυτά σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας […]

Γιάννης Μανιάτης: Για την ισχυρή, έξυπνη και πράσινη Ελλάδα

καθ. Γιάννης Μανιάτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, π. υπουργός  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από 10 χρόνια κρίσης, στη διάρκεια της οποίας χάσαμε το 25% του εθνικού πλούτου, ενώ ταυτόχρονα οι εταίροι μας αναπτύχθηκαν με μέσο ρυθμό 2%, διαμορφώνοντας πια ένα τεράστιο αναπτυξιακό χάσμα άνω του 40% αναπτυξιακής υστέρησης της Ελλάδας σε σχέση με την προ κρίσης κατάσταση, έχουμε βαθιά […]

Follow by Email