12 °C Argos, GR
31 Οκτωβρίου 2020

Πόθεν έσχες : Αυτοί είναι οι πολιτικοί με τα περισσότερα ακίνητα

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò “Êýñùóç ôçò áðü 24.07.2019 Ð.Í.Ð. «ËÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç Üìåóùí êéíäýíùí êáé áíáãêþí óôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôçò 23çò Éïõëßïõ 2018” (Á´ 127), óýóôáóç êáé êáôáóôáôéêü ëåéôïõñãßáò ôçò åôáéñåßáò “ÌÜôé ÎáíÜ””, ôçí ÔåôÜñôç 11 Óåðôåìâñßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) για βουλευτές και υπουργούς.

Συνολικά δημοσιεύτηκαν 1.072 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποβλήθηκαν για το 2019 και αφορούν τη χρήση του 2018, από τους πολιτικούς. Η αρμόδια επιτροπή, ωστόσο, ανακοίνωσε πως οι δηλώσεις δημοσιεύτηκαν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές.

Ενδιαφέρον έχει η εξέταση των πολιτικών με τα περισσότερα ακίνητα.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Φώφη Γεννηματά έρχονται σε… ισοπαλία, αφού μετά των συζύγων τους κατέχουν και οι δύο από 34 ακίνητα.

Βέβαια, το νούμερο αυτό ωχριά μπροστά στην ακίνητη περιουσία που έχουν στην κατοχή τους κάποια άλλα μέλη του κοινοβουλίου.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Πρώτος με διαφορά

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πόθεν έσχες των πολιτικών είναι αυτό του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθώς έχει δηλωμένα… 125 ακίνητα.

Πρέπει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για σπίτια, αλλά κυρίως για μικρούς χώρους επαγγελματικής στέγης-καταστημάτων, καθώς και οικόπεδα. Πάντως είναι εντυπωσιακό πως τα ακίνητα γεμίζουν 9 σελίδες στη δήλωση πόθεν έσχες, από τη σελίδα 6 έως και τη σελίδα 15.

Τα ακίνητα του Ιωάννη Ανδριανού

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Ανδριανός, δηλώνει 59 ακίνητα.

Τα ακίνητα αυτά είναι χωρισμένα σε Αττική και Πελοπόννησο.

Με 48 ακίνητα ο Γιώργος Σταθάκης

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, έχει εισοδήματα 32.316 από βουλευτικής αποζημίωση και 11.108 ευρώ από ακίνητα.

Η σύζυγος του εμφανίζει εισόδημα από ακίνητα 8.294 ευρώ.

Επίσης ο Γιώργος Σταθάκης διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο με χρεόγραφα των οποίων η αποτίμηση ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.

Τα ακίνητα του ζεύγους συνολικά 48 ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και βοσκότοποι και καλλιεργητικές εκτάσεις, καθώς επίσης και επαγγελματικές στέγες.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Πλούσια είναι η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο πρώην βουλευτής του ΚΙΝΑΛ δηλώνει οικογενειακό εισόδημα 61.942 ευρώ, πληθώρα μετοχών και καταθέσεων αλλά και 53 ακίνητα σε Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Θεσσαλία.

Προτιμά τα ακίνητα και ο Πάνος Καμμένος

Μπορεί ο Πάνος Καμμένος να μην είναι πια στη Βουλή, αλλά η δήλωση πόθεν έσχες αφορά στη χρήση 2018 όταν οι ΑΝΕΛ βρίσκονταν ακόμα στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Καμμένος, λοιπόν, έχει στην κατοχή του (μαζί με τη σύζυγό του και συγγενικό πρόσωπο) 66 ακίνητα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Κυκλάδες.

To πόθεν έσχες του πρώην υπουργού Άμυνας ζαλίζει, καθώς έχει δηλώσει συνολικά εισοδήματα 365.674,47 ευρώ, ενώ η σύζυγός του 262.766,57 ευρώ.

Παράλληλα το ζεύγος κατέχει αρκετές καταθέσεις σε τράπεζες. Ειδικότερα οι καταθέσεις του κ. Καμμένου φαίνεται να ξεπερνούν τις 140.000 ευρώ ενώ την ίδια ώρα οι καταθέσεις της συζύγου του τις 170.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα στην δήλωση φαίνεται πως είναι κάτοχος 3 αυτοκινήτων κι ενός ταχύπλοου σκάφους ενώ η σύζυγός του κατέχει 1 Ι.Χ.

Περισσότερα Άρθρα

Η ομιλία του Παναγιώτη Νίκα στη σημερινή εκδήλωση ορκωμοσίας

Θερμά σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τις ευχές σας αυτή τη συμβολική ημέρα για μένα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας στις πρόσφατες εκλογές. Υπόσχομαι πως θα ανταποδώσουμε αυτήν την αγάπη και τη στήριξη με το λόγο και το έργο μας, με την ανταπόκριση στις ελπίδες και τις προσδοκίες […]

O Μιχάλης Δαγιάκας υποψήφιος στον Άγιο Ανδριανό με το συνδυασμό του Παναγιώτη Αναγνωσταρά

Ονομάζομαι Δαγιάκας Μιχάλης, είμαι μόνιμος κάτοικος Αγίου Ανδριανού και αγρότης. Αποφάσισα να συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος στη τοπική κοινότητα Αγίου Ανδριανού με σκοπό να προσφέρω στους συγχωριανούς μου αλλά και ευρύτερα στον Δήμο μας. Με εκτίμηση Μιχάλης Δαγιάκας Υποψήφιος τοπικής κοινότητας Αγίου Ανδριανού

Αρέσει σε %d bloggers: