21 °C Argos, GR
29 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει  στις 12 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου.

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ  1o Περί γνωμοδότησης  επί της μελέτης Γ.Π.Σ –Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π  του  πρώην Δήμου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   2ο Επί  εισήγησης  για  έγκριση   του  Β1 σταδίου  και  εντολή  σύνταξης του   Β2 σταδίου  της μελέτης « Ολοκλήρωση   Πολεοδομικού και  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  ΔΕ Μιδέας Δ.Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».
ΘΕΜΑ  3ο  Επί εισήγησης για λήψη απόφασης για  κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Χατζάρα Γεωργίου  στην ΤΚ Ασίνης  .
ΘΕΜΑ  4ο Περί έγκρισης εκμίσθωσης καταστήματος ( αναψυκτηρίου) στην Δ.Κ Ναυπλίου, εντός του πάρκου ΟΣΕ.
ΘΕΜΑ  5ο  Περί λήψης απόφασης  για απευθείας  αγορά   ακινήτου   στην ΤΚ Ιρίων για δημιουργία  χώρου  στάθμευσης .
ΘΕΜΑ  6ο Περί  λήψης απόφασης  για απευθείας  αγορά   ακινήτου   στην ΤΚ  Δρεπάνου για  δημιουργία  κοινοχρήστου  χώρου.
ΘΕΜΑ  7ο   Περί έγκρισης παραχώρησης στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος και κατά χρήση   μέρους αγροτεμαχίου στην ΤΚ Νέου Ροεινού,  μετά από  σχετική δήλωση   του  ιδιοκτήτη.
ΘΕΜΑ  8ο   Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος για το δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.Κων/νου, κατόπιν σχετικού  αιτήματος .
ΘΕΜΑ   9ο Επί εισήγησης για λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και  φωτισμού.
ΘΕΜΑ   10ο Επί   εισήγησης   για λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης   για εξυπηρέτηση  ξενοδοχειακής επιχείρησης   επί της οδού Β.Γεωργίου 1 στο  Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ   11ο Περί  εισήγησης  για  λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης   για εξυπηρέτηση  ξενοδοχειακής επιχείρησης  επί της οδού Μπουμπουλίνας  21 στο  Ναύπλιο .
ΘΕΜΑ   12ο   Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο  για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα.
ΘΕΜΑ   13ο Επί  αιτήματος    κατοίκων  ΤΚ Ασίνης  για  παραχώρηση  δημοτικού  χώρου   στον οποίο   είναι  τοποθετημένο  ιδιωτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.
ΘΕΜΑ   14ο Επί  αιτήματος  πολιτών για έγκριση  διατήρησης  υφιστάμενης κατασκευασμένης  κλίμακας  έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας της οδού   30ης Νοεμβρίου 11 , στο  ΟΤ 211 στην παλιά πόλη Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   15ο Επί αιτήματος   για τοποθέτηση  σήμανσης  αποτροπής  στάθμευσης σε γωνία της οδού  Μεθάνων  με την οδό  Μ.Ασίας  στη ΔΚ Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   16ο Περί  επιλογής  υδρονομέων άρδευσης.
ΘΕΜΑ   17ο Περί έγκρισης της με αριθμ.1/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
ΘΕΜΑ   18ο Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου.
ΘΕΜΑ   19ο Περί  εξειδίκευσης πιστώσεων .
ΘΕΜΑ   20ο Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού, κατόπιν σχετικής  εισήγησης της Οικ.Επιτροπής .
ΘΕΜΑ   21ο Περί  αποδοχής και  κατανομής   πιστώσεων  έτους 2019 που  αφορούν τη λειτουργία  του   Εurope  Direct.
ΘΕΜΑ   22ο Περί έγκρισης   μετάβασης  στην   ετήσια συνάντηση   των  κέντρων   Εurope  Direct   της ορισθείσας εκπροσώπου του  Δήμου  και  εξειδίκευσης της  σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   23ο Περί έγκρισης  της αρ. 56/2019  απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « Δημ. Λιμ. Ταμείο Ναυπλίου  ».
ΘΕΜΑ   24ο Περί oρισμού εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή  παρακολούθησης της  προγραμματικής σύμβασης με το  ΝΠΔΔ Λιμ. Ταμείο Ναυπλίου   για την εκτέλεση της πράξης « Προμήθεια κινητής μονάδας ελέγχου επιβατών  στην λιμενική εγκατάσταση ΔΛΤΝ ».    
ΘΕΜΑ   25ο   Περί  έγκρισης  πινάκων μεσοπρόθεσμων  προβλέψεων  του  Δ.Ναυπλιέων  για  την κατάρτιση    μεσοπρόθεσμου  προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023.
ΘΕΜΑ   26ο Επί  εισήγησης  παραχώρησης οικογενειακού  τάφου  στον Νικόλαο Πανόπουλο του Ιωάννη στο  κοιμητήριο ΤΚ Αγ.Τριάδας.
 ΘΕΜΑ   27ο Περί ορισμού  υπευθύνου λογαριασμού έργου με αριθμό έργου 2003 ΣΕ 055000055 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ 055/2019) και υπευθύνου του λογαριασμού  που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος  .
ΘΕΜΑ   28ο Περί  έγκρισης των τευχών δημοπράτησης  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του υποέργου « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων » ΑΑ 1 της Πράξης « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων» με κωδικό ΟΠΣ «5029449» ,  που θα προκηρυχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΘΕΜΑ   29ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών λόγω επικινδυνότητας σε κτίριο της Τ.Κ. Αραχναίου”.
ΘΕΜΑ   30ο Περί  έγκρισης διοργάνωσης της ετήσιας Τουριστικής Έκθεσης Σκαφών  2019 και εξειδίκευσης  πίστωσης.
ΘΕΜΑ   31ο Περί αντικατάστασης μελών στο  ΔΣ της Α/θμιας   Σχολικής  Επιτροπής.
ΘΕΜΑ   32ο Περί μερικής  ανάκλησης της αρ. 372/2018 απόφασης .
ΘΕΜΑ   33ο  Περί  ανοίγματος τραπεζικού  λογαριασμού    για  την απόδοση  παγίας  προκαταβολής σε Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας.
ΘΕΜΑ   34ο Περί    έγκρισης  πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

Περισσότερα Άρθρα

Επικεφαλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της ΕΝΠΕ ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Η σύσταση και συγκρότηση συνολικά 12 Επιτροπών Εργασίας, για την οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων των Περιφερειών, αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας τέθηκε επικεφαλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μια “κρίσιμη επιτροπή, καθώς κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει ότι τα προβλήματα είναι θεσμικά και ακολουθούν τα […]

Η Γαλλία το παίρνει πάνω της

Την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίσκεψή του στον Λίβανο βρέθηκε και στη Βαγδάτη προκειμένου με την παρουσία του να στηρίξει την κυριαρχία του Ιράκ ως κράτους στην περιοχή, αναμφισβήτητο μήνυμα προς την Άγκυρα, η συντηρητική εφημερίδα Le Figaro με πρωτοσέλιδό της παρεμβαίνει σε αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο τιτλοφορώντας: «Πιέζεται η […]

Αρέσει σε %d bloggers: