32 °C Argos, GR
31 Ιουλίου 2021

Τα θέματα της Αργολίδας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Πελοποννήσου

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 14 /7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 1:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και επιτροπής Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22, και 2022-23 π/υ18.118.997,67 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2. 153908/24353 Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας Βιβαρίου ιχθυοτροφείου και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Δημοσίων Ιχθυοτρόφων Υδάτων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3. 152672/24168 Έγκριση παράτασης της σύμβασης για το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Π.Ε. Αργολίδας στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015- 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

4. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΟΥ» π/υ: 56.000,00 € ( με ΦΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5.Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) π/υ: 1.300. 000 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13-ΑΝΩΓΕΙΑΓΟΡΑΝΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ΟΥ ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ- ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

7. Ορισμός δικηγόρου για τη παροχή νομικής συνδρομής επί των αναφερομένων στο α.π 313/24-6-2020 έγγραφο του ΓΟΕΒ Παμίσου , διαπραγμάτευσης συμβιβαστικής επίλυση της διαφοράς και παράστασης ενώπιον του ΣΕΠΕ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

8. Έγκριση παραχώρησης μηχανήματος γκρέιντερ με αριθμό ΜΕ-123640 στο Δήμο Τριφυλίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9. Έγκριση παραχώρησης υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ2828 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της ΠΕ Μεσσηνίας. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10. Ορισμός δικηγόρου για τη παροχή νομικής συνδρομής επί των αναφερομένων στο α.π 29261/26-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού σχετικά με την ιδιοκτησιακή κατάσταση της ΠΕ Μεσσηνίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

11. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου Καλαμάτας κ.Λεωνίδα Πετρακόπουλου σχετικής με την ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ” και έγκριση αμοιβής του. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

12. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας περί της μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 2277/2019 αποφάσεως του Σ.τ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ & ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13. Έγκριση επανακοστολόγησης συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες χωρ.αρμοδιότητας ΠΕ Μεσσηνίας για το μήνα Ιούνιο 2020. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

14. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών». π/υ: 60.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ/ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ- ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ» π/υ 80.000,00 €, από πιστώσεις: ΣΑΕΠ526. Αναδόχου: ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

16. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΥΩΝΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ- ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ». π/υ 270.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ522600011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

17. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας , ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» με συστημικό κωδικό 79700, π/υ 300.000,00 € (με ΦΠΑ), Πιστώσεις: 2017ΕΠ52600006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

18. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και ορών Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ – ΧΑΡΑΔΡΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΙΤΑΙΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ», π/υ 600.000 € από πιστώσεις ΠΔΕ/ 2017ΕΠ82600000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών και ορών Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/υ 60.000 € από πιστώσεις 2014ΕΠ52600012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τευχών και ορών Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», π/υ 52.000 € από πιστώσεις ΤΕΟ/ΠΕ Αρκαδίας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

21. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β΄), ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020)» με συστημικό κωδικό 88223, π/υ 150.000,00 € (με ΦΠΑ), Πιστώσεις: 2014ΕΠ52600003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου που υπηρετεί με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Κορινθίας επί ερωτήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΔΡΑΣ

23. Ορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – έξοδος Καλαμακίου». ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

24. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη πρόσφορων ενδίκων μέσων κατά των αριθμ. αρ. 1572/2020 και 1571/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 6ο Τριμελές). ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25. Έγκριση διακοπής της διαδικασίας ανάθεσης των έργων: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΖΕΜΕΝΟ», ΠΡΟΫΠ. 60.000,00 €, ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΖΙΚΑ» ΠΡΟΫΠ. 60.000,00 € και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΖΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ΠΡΟΫΠ. 60.000,00 €. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

26. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθ.Α72/2020 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (Προσφυγή Μπάζιου). ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

27. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Αρκαδίας ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

28. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης του δικηγόρου Τρίπολης κ.Πέτρου Σαμπράκου για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά Α588/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και αμοιβής του για τη παροχή νομικών υπηρεσιών ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

29. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, σύμφωναμε την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α 147 ́ ), την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11/03/2020 (ΦΕΚ 55/Α /11.03.2020) και την ́ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με αρ.201 και ΑΔΑ: ΩΓΒΨ7Λ1-ΕΕΛ για την προμήθεια εννιακοσίων (900) τεμαχίων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 350.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

30. Ακύρωση της υπ.αρ.783/22-06-2020 [ΑΔΑ:ΩΣΜ37Λ1-3Ρ9] απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης, κατ’αρθρ. 106 παρ.3 Ν.4412/2016 για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ” π/υ 161.290,32Ε ( μη συμπ.ΦΠΑ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

31. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΖΑΤΟΥΝΑΣ » π/υ: 300.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2017ΕΠ52600006 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Περισσότερα Άρθρα

Ανεπιθύμητος και στην Κόρινθο ο Πέτρος Φιλιππίδης – άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους του εξοχικού του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι πλέον ανεπιθύμητος και στην Κόρινθο, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό αποδεικνύουν τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στο εξοχικό του. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν θέλουν να δουν μπροστά τους τον Πέτρο Φιλιππίδη, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος συναδέλφων του, οι οποίες έγιναν. Συνθήματα αγανάκτησης από […]

Οι θέσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας για τα νέα προγράμματα Ιστορίας

Στις 3 Νοεμβρίου του 2018 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο του 2017 η δημοσίευση του «σχεδίου των αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση» που είχαν προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις τόσο από τον ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τον εκπαιδευτικό κόσμο. Τα […]

Follow by Email