7 °C Argos, GR
12 Απρίλιος 2021

Ψηφιακό «στοπ» στην κακοδιαχείριση

Ηλεκτρονικό κλοιό σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιους οργανισμούς και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, καθώς επίσης και σε χιλιάδες ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον εντοπισμό φαινομένων σπατάλης και κακοδιαχείρισης, στήνει το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας στο έπακρο τις παραγωγικές δυνατότητες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Από χθες βρίσκεται στη διάθεση των δημοσιονομικών ελεγκτών του ΥΠΟΙΚ ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο υποστηρίζει με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο τις διαδικασίες διενέργειας όλων των ελέγχων στον τρόπο αξιοποίησης των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για το νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δημοσιονομικών ελέγχων, το οποίο παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διεξήχθη χθες στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Το νέο Π.Σ. θα συντομεύσει, θα αντικειμενικοποιήσει και θα βελτιώσει θεαματικά τις διαδικασίες διενέργειας των ελέγχων που αφορούν τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σε όλα τα υπουργεία, στους περίπου 1.700 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς επίσης και σε περισσότερα από 15.000 κληροδοτήματα.

Το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδιες δυνάμεις της ΓΓΠΣΔΔ, δηλαδή από στελέχη και υπαλλήλους της κι όχι κατόπιν ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την εξοικονόμηση δαπανών ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τη ΓΓΠΣΔΔ. Επιπλέον, επειδή η δημιουργία του νέου αυτού συστήματος έγινε κατόπιν στενής συνεργασίας με την άμεσα ενδιαφερόμενη υπηρεσία, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της υπηρεσίας αυτής.

Το σύστημα θα παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλους τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Δηλαδή μέσω του συστήματος αυτού θα καλύπτονται οι εξής κατηγορίες δημοσιονομικών ελέγχων:

1) Οι τακτικοί έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψίας και διακρίνονται σε:

α)  Ελέγχους Συστημάτων (π.χ. σε κωδικούς, αναλήψεις, προσλήψεις, υπογραφές, διαδικασίες κ.λπ.)
β)  Οικονομικής Διαχείρισης (π.χ. σε εκτέλεση προϋπολογισμού, συμβάσεις, μισθοδοσία, Μητρώο Δεσμεύσεων, επιχορηγήσεις κ.λπ.).

2) Οι έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται είτε κατόπιν εντολής του υπουργού Οικονομικών ή του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή του εισαγγελέα, είτε κατόπιν δειγματοληψίας και αφορούν κληροδοτήματα, ΜΚΟ και άλλους φορείς άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούμενους από το κράτος.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των δημοσιονομικών ελέγχων, καθώς δεν επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στους χρήστες του, αλλά εξειδικευμένου τύπου πρόσβαση ανάλογη του ρόλου του κάθε χρήστη είτε πρόκειται για προϊστάμενο είτε για απλό υπάλληλο-ελεγκτή.
 
Σχεδιασμός – υλοποίηση

Την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του συστήματος έκανε το Β’ Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας των Δημοσιονομικών Ελέγχων και την υλοποίηση το Α’ Τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα & Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΔΔ.

Κατά τη χθεσινή παρουσίαση του νέου συστήματος ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου καταφάνηκε η μέγιστη αναγκαιότητα διάθεσης ενός τόσο ισχυρού Π.Σ., σε μια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, που -αν και από τις μεγαλύτερες στη χώρα- δεν διέθετε μηχανογράφηση. Επιπλέον όμως καταφάνηκαν και οι παραγωγικές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες όποτε αξιοποιούνται στο έπακρο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία μπορούν να οδηγήσουν σε θαυμαστά αποτελέσματα.

Τα πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία του νέου συστήματος ήταν οι γενικοί διευθυντές της ΓΔΔΕ και της ΓΓΠΣ κ.κ. Γεώργιος Γεωργίου και Ανδρέας Πίπης αντίστοιχα, ο προϊστάμενος του Β’ Τμήματος Υποστήριξης Λειτουργίας των Δημοσιονομικών Ελέγχων κ. Μιχάλης Μυτιληναίος, που ήταν ο σχεδιαστής και η «ψυχή» του πληροφοριακού συστήματος, ο προϊστάμενος του Α’ Τμήματος Εφαρμογών κ. Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ, που ήταν ο τελικός υλοποιητής και ο κ. Αναστάσιος Τσοκανάς, που ήταν ο από τεχνικής άποψης συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο γενικές διευθύνσεις (Ελέγχων και Πληροφορικής).

Κατά την παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος απηύθυναν χαιρετισμούς οι γενικοί γραμματείς Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και Αθανάσιος Πετραλιάς.  

Οι δυνατότητες

Το σύστημα θα παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και τις ακόλουθες δυνατότητες στη ΓΔΔΕ και στις 62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου:

* Πλήρη ασφάλεια δεδομένων – διαδικασιών – χρηστών, αδιαβλητότητα, διαφάνεια και εμπιστευτικότητα.
* Πολυχρηστικότητα από χρήστες διαφορετικών ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης μέσω του διαδικτύου (καταγραφή ιστορικού μεταβολών στη Βάση Δεδομένων).
* Καταγραφή ευρημάτων και συστάσεων προς τους ελεγχόμενους φορείς.
* Παρακολούθηση της προόδου των ελέγχων.
* Λήψη μέτρων κατά όσων δεν συμμορφώνονται στις συστάσεις.
* Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
* Ιστορικότητα υποθέσεων – ελεγχόμενων φορέων – διαδικασιών – αλλαγών δεδομένων.
* Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των σχετικών εγγράφων κάθε ελέγχου.
* Ταχύτητα διεκπεραίωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας όλων των υπηρεσιών της ΓΔΔΕ.
* Δυνατότητα επέκτασής του σε νέες θεματικές λειτουργίες (όπως Στατιστική Ανάλυση και Ανάλυση Κινδύνων).
* Ηelp desk υποστήριξης για τους χρήστες του.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Περισσότερα Άρθρα

Ο Δημήτρης Κωστούρος για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας

Στην τελετή των εγκαινίων του Επίτιμου Ρωσικού Προξενείου στο Ναύπλιο παρευρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος. Στα εγκαίνια τα οποία πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα χθες από τον Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριο, παρουσία του Ρώσου πρέσβη στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοβ και του Επίτιμου Πρόξενου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ναύπλιο, Κωνσταντίνου Δέδε,παραβρέθηκαν επίσης διάφοροι αξιωματούχοι, ξένοι διπλωμάτες, […]

Κοντά στους ηλικιωμένους του Οίκου Ευγηρίας βρέθηκε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος

Κοντά στου ηλικιωμένους , τρόφιμους του Οίκου Ευγηρίας ”Μαρίας Ράδου” βρέθηκε  ανήμερα των Χριστουγέννων ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος. Ο  Δήμαρχος  συνομίλησε μαζί τους και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, να είναι γεροί και δυνατοί. Στη συνέχεια παρακάθισε σε γεύμα που είχε ετοιμάσει το προσωπικό του Γηροκομείου, το οποίο προσωπικό ακούραστο βρίσκεται πάντα δίπλα στους […]

Follow by Email